Wouter Eijgelsheim

06 2322 3439

LinkedIn

Mijn creatieve kwaliteiten, mijn streven naar verbetering en verbinding, de vaardigheid om verbanden en belangen in complexe situaties te zien, stellen mij in staat om projecten in harmonie te beheersen en op te leveren
In de afgelopen 20 jaar ontwikkelde Wouter zich op verschillende gebieden waarmee hij ook écht affiniteit heeft: beheersing van contract, risico’s, kansen, raakvlakken, omgeving én het leveren van een proactieve creatieve bijdrage aan organisaties en projecten waarin samenwerken, leren en verbeteren centraal staan. Zijn ervaring en natuurlijke competenties zorgen ervoor dat hij in de rol van tendercoördinator, EMVI schrijver en omgevingsmanager van meerwaarde is voor zijn opdrachtgevers. Vanuit een coördinerende rol komt hij het beste tot zijn recht in een positie waarbij invloed uitgeoefend kan worden op zijn omgeving en de te leveren producten.

Zijn persoonlijke kracht wordt gekenmerkt door zijn communicatieve vaardigheden, creativiteit, snel denken, analyseren, het zien van verbanden in complexe situaties en een sterk logisch en cijfermatig redeneervermogen. De behoefte aan groei en verdieping koppelt hij aan de samenwerking met anderen. Het meeste voldoening haalt Wouter uit het betrekken van anderen en het functioneren als katalysator voor het vinden van pragmatische en creatieve oplossingen gedragen door alle belanghebbenden.

Interim Rollen

  • Tendercoördinator
  • EMVI-schrijver
  • Omgevingsmanager
  • Assistent technisch manager
  • Procesengineer/-manager

Competenties

  • Communicatief sterk
  • Sociabiliteit
  • Creativiteit
  • Kwaliteitsgericht
  • Analytisch