Wouter Eijgelsheim

06 2322 3439

LinkedIn

Mijn creatieve kwaliteiten, in combinatie met de logische en systeemgerichte vaardigheden, stellen mij in staat om projecten risico gestuurd te beheersen en herleidbaar en aantoonbaar op te leveren.

Na mijn studie ging ik met veel plezier en bevlogenheid aan het werk binnen de aannemerij. In de afgelopen jaren ontwikkelde ik me op de gebiedenwaarmee ik ook écht affiniteit heb: de beheersing van risico’s, kansen,raakvlakken, systems engineering, systeemdenken, het begeleiden van minderervaren werkvoorbereiders en het leveren van een proactieve bijdrage aan organisatieswaarin leren en verbeteren centraal staan. Mijn behoefte aan groei enverdieping koppel ik aan de samenwerking met anderen. Hier haal ik het meestevoldoening uit als ik anderen erbij betrek en zaken gemeenschappelijk maak.

Mijn persoonlijke kracht wordt gekenmerkt door mijn communicatievevaardigheden, creativiteit, snel denken en het zien van verbanden in complexesituaties. Ik beschik dan ook over een sterk logisch en cijfermatigredeneervermogen, en ben een ontzorger en motivator voor collega’s. Van natureben ik op het team gericht en vind ik het belangrijk om zaken in samenwerkingte realiseren. Ik ben niet specifiek op zoek naar een formeel leidende rol,maar werk graag in een positie waarbij invloed uitgeoefend kan worden op mijnomgeving en de te leveren producten. Op deze manier weet ik vaak in het teamdraagvlak te creëren en zaken herkenbaar te maken..

 

Interim Rollen

  • Projectcoördinator
  • Hoofdwerkvoorbereider
  • Procesengineer
  • Tenderengineer
  • Assistent technisch manager
  • V&V coördinator/‐medewerker

Competenties

  • Samenwerking
  • Analytisch
  • Creatief
  • Communicatief sterk