Wibo van Haersma Buma


LinkedIn

Mijn missie is om (project)organisaties te verbeteren en verder te brengen. Ik wil dat de organisatie beter gesteld staat voor de toekomst, zodat ze het maximale uit de mensen en de organisatie kunnen halen.

Na zijn afgeronde studies MTS weg- en waterbouw & HBO European Civil Engineering Management, is Wibo van Haersma Buma aan de slag gegaan als toezicht- en directievoerder vanwaar hij doorgegroeide naar projectleider. Na 5 jaar dienstverband besloot hij om zelfstandig ondernemer te worden, waarbij hij al uitdagende rollen vervulde bij een grote diversiteit aan projecten. 

Wibo haalt zijn energie uit complexe vraagstukken op het gebied van interim en integraal projectmanagement en binnen een technisch veranderende omgeving. Met een gestructureerde aanpak en een proactieve en kritische werkhouding, vindt Wibo het belangrijk dat door middel van samenwerking successen worden bewerkstelligd. Met zijn brede inhoudelijke achtergrond, de nodige ervaring en kennis van organisaties, is Wibo altijd op zoek naar mogelijkheden om de processen te verbeteren en te borgen. Zo kan er een optimaal resultaat gehaald worden binnen de gestelde project doelen. En dit alles kan niet zonder het goed samenwerken met elkaar. 

Interim Rollen

  • Procesmanager
  • Integraal Projectmanager
  • Technisch Manager
  • Realisatiemanager
  • Operationeel Manager
  • Bedrijfsleider

Competenties

  • Betrokkenheid
  • Gedreven
  • Doorzettingsvermogen
  • Inhoudelijk sterk