technisch management

Technisch Management is verantwoordelijk voor de technische, organisatorische en inhoudelijke inbreng in het project. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de IPM-rolhouder Technisch Manager, in samenwerking met een ondersteunend team met specifieke kennis. Naast diverse rollen in het ondersteunende team, vullen we ook de rol van IPM-rolhouder Technisch Manager in.

Voorbereiding & uitvoering

Binnen Technisch Management biedt de technische voorbereiding ondersteuning aan zowel de voorbereidende als de uitvoerende fase van het project. De verantwoordelijkheid strekt zich uit van de maakbaarheid van het ontwerp tot de (tijds)planning, werkschema’s, inkoop, meerwerkcalculatie en de goede administratieve verwerking daarvan. Voorbereiding stemt met alle disciplines tot in detail af om de aansluiting te vinden met de uitvoering en praktijk. De uitvoering stuurt het uitvoeringsteam aan, en is verantwoordelijk voor tijdige, correcte en efficiënte uitvoering. Bovendien is hij of zij de spin in het web tussen de eigen organisatie, opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers.
Rollen die wij invullen: Werkvoorbereider (Beton en GWW), Projectorganisator en (Hoofd)uitvoerder

Tenderadvies & Calculatie

Het aanbestedingstraject van grote en complexe infraprojecten, vraagt om gedegen kennis van de markt en de techniek. Het vraagt echter ook om creativiteit, kennis en ervaring van DBFM, UAV-GC, EMVI en BVP, voor het signaleren van kansen en risico’s. Dit is noodzakelijk voor het bepalen en volgen van de tactiek.
Rollen die wij invullen: Tendermanager, Calculator, Tendercoördinator en EMVI-plan Schrijver.

Assetmanagement & Beheer

De infrastructuur in Nederland vraagt veel aandacht. Door het intensief gebruik van de ruimte en de grote mobiliteitsbehoefte, wordt het toekomstbestendig maken en goed onderhouden van de infrastructuur steeds belangrijker. Als deze assets onvoldoende presteren, dan nemen de risico’s toe. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid of leefbaarheid, maar ook aan financiële risico's of veiligheidsrisico’s. Assetmanagement staat voor een optimale balans tussen waarde, prestaties, risico’s en kosten.
Rollen die wij invullen: Assetcoördinator en Assetmanager

Experts