Stijn Hulskamp

+31 6 1362 4311

LinkedIn

Een gestructureerde aanpak geeft rust in een project, vergroot de collectieve kennis en verkleint de kans op onaangename verrassingen.

Stijn wordt al jaren geïnspireerd door Systems Engineering en heeft hiervan geleerd om goed te luisteren naar de klant: wat wordt er nu écht gevraagd? Om daar vervolgens een passend antwoord op te vinden.

Door deze klantvraag in een vroeg stadium van een project centraal te stellen, en dat te combineren met de raakvlakken die er intern en extern zijn, krijgt het projectteam een compleet beeld. Bovendien wordt de collectieve kennis van het projectteam vergroot en wordt de kans op onaangename verrassingen verkleind.

Door het heldere overzicht op het project en de nauwkeurige administratie die daar bij komt kijken, is hij in staat om de rol als Manager Projectbeheersing in te vullen op een project. Tevens stelt het hem in staat om als adviseur Systems Engineering de kennis van organisaties te vergroten. Bijvoorbeeld door het opzetten van of deelnemen aan een vakgroep Systems Engineering of Projectbeheersing.

Stijn is erg sterk in het doorgronden en overzien van een vraagstuk, vanuit zowel het technisch als organisatorische oogpunt. Daarnaast heeft hij ook een grote affiniteit met techniek. Door zijn goed ontwikkelde analytische vermogen kan hij vragen snel doorgronden en een overzicht ontwikkelen van het project.

Interim Rollen

  • Adviseur Systems Engineering
  • Manager Projectbeheersing
  • Relatics Consultant

Competenties

  • Communicatief
  • Resultaatgericht
  • Ondernemend
  • Coachend