Stijn Hulskamp

+31 6 1362 4311

LinkedIn

Een gestructureerde aanpak geeft rust in een project, vergroot de collectieve kennis en verkleint de kans op onaangename verrassingen.

Stijn is als 'Adviseur Systems Engineering' en 'Manager Projectbeheersing' aangesloten bij Ipcon. Al jaren wordt hij geïnspireerd door Systems Engineering. Hij deed dan ook veel ervaring op en leerde goed te luisteren naar de klant. Wat wordt er nu écht door de klant gevraagd? Om hier vervolgens een passend antwoord op te vinden.

Door deze klantvraag in een vroeg stadium van een project centraal te stellen, en dat te combineren met de raakvlakken die er intern en extern zijn, krijgt het projectteam een compleet beeld. Bovendien wordt de collectieve kennis van het projectteam vergroot en wordt de kans op onaangename verrassingen verkleind.

Stijn is sterk in het doorgronden en overzien van een vraagstuk, vanuit zowel het technisch als organisatorische oogpunt. Maar hij heeft ook veel affiniteit met techniek. Door zijn goed ontwikkelde analytische vermogen is hij in staat om vragen snel te doorgronden en een overzicht te ontwikkelen van het project.

 

Interim Rollen

  • Adviseur Systems Engineering
  • Manager Projectbeheersing
  • Relatics Consultant

Competenties

  • Communicatief
  • Resultaatgericht
  • Ondernemend
  • Coachend