Gemeente Delft en Provincie Zuid-Holland hebben met elkaar afgesproken om het verwijderen van de vernauwing van de Delftse Schie (ten zuiden van de Kruithuisbrug), de verplaatsing van de loswal en realisatie van de ligplaatsen voor de binnenvaart naar Schieoevers Zuid, in samenhang met elkaar te realiseren. Hiervoor hebben de gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland een Samenwerkingsovereenkomst getekend (SOK).

Voor het verwijderen van de vernauwing zal de westelijke oever (zijde bedrijventerrein Schieoevers-Zuid) circa 10 meter worden verbreed. Aan de noordzijde van deze verbreding (Turbineweg) worden 2 ligplaatsen voor binnenvaartschepen gerealiseerd.

De gemeente Delft gaat in het kader van de ontwikkeling van de Schieoevers een brug (Gelatinebrug) over de Schie aanleggen. Deze brug is bedoeld voor langzaam verkeer. Dit betekent dat Zandhandel v.d. Waal en Partners plaats moet gaan maken voor deze Gelatinebrug en verplaatst moet gaan worden naar de nieuw aan te leggen loswal aan de zuidzijde. Hiervoor zal, daar waar ook de Delftse Schie wordt verbreed, een loswal worden geraliseerd (Teslaweg).

 

Onze Klant

De provincie Zuid-Holland is op dit project de opdrachtgever.

Provincie Zuid-Holland

Onze Rol

Wibo Buma is vanuit Ipcon aangesloten bij dit project en vervuld hierbij de rol van Technisch Manager.