Project- en Contractmanagement

TenneT werkt aan het versterken van het landelijke 380 kV-net. Er moeten onder meer nieuwe (bovengrondse) verbindingen komen tussen de hoogspanningsstations Vierverlaten en Ens, Diemen en Ens en Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel (rechtstreeks of via Crayestein). 

Onze Klant

TenneT is de onafhankelijke beheerder van het landelijke hoogspanningsnet. Vanuit dit net worden de meeste regionale netten van stroom voorzien.

TenneT

Onze Rol

Cyril Barendse is actief als projectleider voor diverse aanleg 380 kV-projecten en stuurt op projectvoortgang, uitvoering van operationeel contractmanagement en beoordeling en acceptatie van geleverd werk door de opdrachtnemer van voorbereiding, uitvoering tot en met overdracht aan de beheerorganisatie.