Het project

De vertaling van het klimaatakkoord naar beleid en implementatie in organisaties is complex.  Organisaties zoals gemeente Waalwijk zijn op zoek naar handvatten om aan de slag te gaan met de inhoud. Heel concreet worden er aan aanbestedingen gewerkt waarbij duurzaamheid een gunningscriterium is. Zo wordt er gedurende realisatie van het werk bijgedragen aan het klimaatakkoord en de klimaat ambitie van gemeente Waalwijk om in 2043 klimaatneutraal te zijn.

Onze klant

logo gemeente waalwijk

Onze rol

Duurzaam aanbesteden in een organisatie gaat niet van de ene op de andere dag. Om verandering te laten slagen, moeten werknemers van gemeente Waalwijk én overige ketenpartners een transitie doormaken. Dit gaat gepaard met weerstand, onzekerheid en twijfel, maar er ontstaat ook creativiteit en innovatie. Om deze transitie binnen gemeente Waalwijk gezamenlijk te doorlopen heeft Ipcon een workshop (dienst) duurzaam aanbesteden gegeven om kennis te delen en belemmerende overtuigingen bespreekbaar te maken. Samen met aan aannemers, leveranciers en werknemers binnen de gemeente werkt Esther aan het borgen van duurzame aanbestedingen in de organisatie.