Het project

De Maas kronkelt 196 kilometer door Zuid-Nederland, van Eijsden tot in het Hollandsch Diep. De uiterwaarden is de grond tussen de rivier en de dijken. In die uiterwaarden wordt verbouwd, gewandeld, gegraasd en gebroed, ondernomen en gewonnen. Daar is dus een veilige ruimte nodig voor de Maas, de natuur en de mens. Daarom werkt Maaskracht in opdracht van Rijkswaterstaat in die uiterwaarden aan een veilige doorstroming van (hoog) water en aan riviernatuur (bron: Rijkswaterstaat).

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze rol

Naast de reguliere groen en GWW onderhoudswerkzaamheden heeft het Maaskracht consortium de ambitie om praktisch aan de slag te gaan met duurzaamheid. In de rol van duurzaamheidscoƶrdinator heeft Esther, samen met de expertise en deskundigheid van de projectpartners, een duurzaamheidsplan geschreven. Hierin staat hoe invulling te geven aan welke maatregelen om CO2, NOx en fijnstof te reduceren binnen de scope van de uiterwaarde.