Het project

Om de Oosterscheldekering blijvend goed te laten werken, is regelmatig onderhoud nodig. De constructie van de cilinders en schuiven van de Oosterscheldekering zijn van staal en gevoelig voor roest. Ze krijgen daarom iedere 10 jaar een nieuwe, beschermende verflaag. Zo blijft de Oosterscheldekering een veilige en optimaal functionerende stormvloedkering. (bron: rijkswaterstaat)

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze rol

Ipcon was verantwoordelijk voor het duurzaamheidsaspect. Dit betekent dat de MKI-berekeningen zijn uitgevoerd voor de onderhoudswerkzaamheden van de Oosterscheldekering.