Duurzaamheid

Rijkswaterstaat Zee en Delta maakt het vervoer over de Noordzee en het Zeeuwse land en water mogelijk. Ook zorgt dit regionale onderdeel van Rijkswaterstaat dat het vervoer vanaf de Noordzee goed aansluit op het land en water. In de Zeeuwse regio worden waterkeringen verbonden met wegen, bruggen en natuur. (bron: Rijkswaterstaat)

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze rol

Namens Ipcon wordt de MKI-berekening uitvoerd op de onderhoudswerkzaamheden van de tunnels van Rijkswaterstaat, Zee en Delta. 

Om de Oosterscheldekering blijvend goed te laten werken, is regelmatig onderhoud nodig. De constructie van de cilinders en schuiven van de Oosterscheldekering zijn van staal en gevoelig voor roest. Ze krijgen daarom iedere 10 jaar een nieuwe, beschermende verflaag. Zo blijft de Oosterscheldekering een veilige en optimaal functionerende stormvloedkering. (bron: rijkswaterstaat)

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze rol

Ipcon was verantwoordelijk voor het duurzaamheidsaspect. Dit betekent dat de MKI-berekeningen zijn uitgevoerd voor de onderhoudswerkzaamheden van de Oosterscheldekering. 

Het is druk onderweg. De economie draait op volle toeren en dat betekent dat steeds meer mensen gebruik maken van de wegen, treinen en fietspaden. Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) trekken in 2019 ruim zeven miljard euro uit voor aanleg en beheer en onderhoud van de infrastructuur zodat mensen en goederen zo snel mogelijk op de plek van bestemming komen en tegelijkertijd kwaliteit van de leefomgeving verbetert. De minister en staatssecretaris zetten daarnaast vanaf 2019 fors in op verbetering van de verkeersveiligheid en de circulaire economie. (Bron: Rijksoverheid)

Onze klant

schiphol group logo ipcon

Onze rol

Als 'Adviseur Duurzame Logistiek' werkt Joacim de Kam aan de uitvoering van het klimaatakkoord. Hij draagt bij aan de realisatie van nul-emissiezones in 40 grote steden in Nederland en zoekt naar verdere mogelijkheden om de energietransitie te versnellen.

Schiphol heeft een ambitie: zij willen de meest duurzame en hoogwaardige luchthavens ter wereld te creëren. Ze willen dat hun luchthavens in 2030 emissievrij en afvalvrij zijn, met uiteindelijk een energiepositieve, circulaire bedrijfsvoering. Ze blijven een leidende rol spelen in de verduurzaming van de luchtvaartsector om een net-zero emission luchtvaart in 2050 te bereiken. (Bron: Schiphol.nl)

Onze klant

schiphol group logo ipcon

Onze rol

Namens Ipcon is Joacim de Kam als adviseur duurzaamheid actief op dit project.