Duurzaamheid

De vertaling van het klimaatakkoord naar beleid en implementatie in organisaties is complex.  Organisaties zoals gemeente Waalwijk zijn op zoek naar handvatten om aan de slag te gaan met de inhoud. Heel concreet worden er aan aanbestedingen gewerkt waarbij duurzaamheid een gunningscriterium is. Zo wordt er gedurende realisatie van het werk bijgedragen aan het klimaatakkoord en de klimaat ambitie van gemeente Waalwijk om in 2043 klimaatneutraal te zijn.

Onze klant

logo gemeente waalwijk

Onze rol

Duurzaam aanbesteden in een organisatie gaat niet van de ene op de andere dag. Om verandering te laten slagen, moeten werknemers van gemeente Waalwijk én overige ketenpartners een transitie doormaken. Dit gaat gepaard met weerstand, onzekerheid en twijfel, maar er ontstaat ook creativiteit en innovatie. Om deze transitie binnen gemeente Waalwijk gezamenlijk te doorlopen heeft Ipcon een workshop (dienst) duurzaam aanbesteden gegeven om kennis te delen en belemmerende overtuigingen bespreekbaar te maken. Samen met aan aannemers, leveranciers en werknemers binnen de gemeente werkt Esther aan het borgen van duurzame aanbestedingen in de organisatie.

De Maas kronkelt 196 kilometer door Zuid-Nederland, van Eijsden tot in het Hollandsch Diep. De uiterwaarden is de grond tussen de rivier en de dijken. In die uiterwaarden wordt verbouwd, gewandeld, gegraasd en gebroed, ondernomen en gewonnen. Daar is dus een veilige ruimte nodig voor de Maas, de natuur en de mens. Daarom werkt Maaskracht in opdracht van Rijkswaterstaat in die uiterwaarden aan een veilige doorstroming van (hoog) water en aan riviernatuur (bron: Rijkswaterstaat).

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze rol

Naast de reguliere groen en GWW onderhoudswerkzaamheden heeft het Maaskracht consortium de ambitie om praktisch aan de slag te gaan met duurzaamheid. In de rol van duurzaamheidscoördinator heeft Esther, samen met de expertise en deskundigheid van de projectpartners, een duurzaamheidsplan geschreven. Hierin staat hoe invulling te geven aan welke maatregelen om CO2, NOx en fijnstof te reduceren binnen de scope van de uiterwaarde.

Rijkswaterstaat Zee en Delta maakt het vervoer over de Noordzee en het Zeeuwse land en water mogelijk. Ook zorgt dit regionale onderdeel van Rijkswaterstaat dat het vervoer vanaf de Noordzee goed aansluit op het land en water. In de Zeeuwse regio worden waterkeringen verbonden met wegen, bruggen en natuur. (bron: Rijkswaterstaat)

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze rol

Namens Ipcon wordt de MKI-berekening uitvoerd op de onderhoudswerkzaamheden van de tunnels van Rijkswaterstaat, Zee en Delta. 

Om de Oosterscheldekering blijvend goed te laten werken, is regelmatig onderhoud nodig. De constructie van de cilinders en schuiven van de Oosterscheldekering zijn van staal en gevoelig voor roest. Ze krijgen daarom iedere 10 jaar een nieuwe, beschermende verflaag. Zo blijft de Oosterscheldekering een veilige en optimaal functionerende stormvloedkering. (bron: rijkswaterstaat)

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze rol

Ipcon was verantwoordelijk voor het duurzaamheidsaspect. Dit betekent dat de MKI-berekeningen zijn uitgevoerd voor de onderhoudswerkzaamheden van de Oosterscheldekering.