Het project

Het project

De boogbrug bij Vianen is sinds 2004 niet meer in gebruik – naast de brug ligt nu de Jan Blankenbruggen, die de nieuwe oeververbinding van de A2 tussen Nieuwegein en Vianen vormt. Rijkswaterstaat heeft daarom opdracht gegeven de brug te laten verwijderen

Onze klant

Onze rol

Voorafgaand aan gunning voor het verwijderen van de brug wilde Rijkswaterstaat graag nog een keer kritisch kijken naar de benodigde vergunningen voor dit werk. Jantien van der Vet heeft daarom een vergunningcheck opgesteld voor het verwijderen van de Boogbrug. Naast een omschrijving van de benodigde vergunningen met de daarbij behorende doorlooptijd en indieningsvereisten, is er, op verzoek van Rijkswaterstaat, extra aandacht besteed aan de volgende zaken:

  • Mogelijke fasering van de aanvraag van de vergunningen: welke vergunningen kan Rijkswaterstaat voorafgaand aan de gunning van het werk zelf al aanvragen, welke kunnen pas later?
  • Mogelijkheden van bezwaar en beroep op de vergunningen. Hiervoor is een extra juridische check uitgevoerd door een expert.