Het project

Het project

Gebr. Kessel werkt in opdracht van de gemeente Arnhem aan het onderhoud van een aantal kunstwerken. Het gaat hierbij om het vervangen van het wegdek bij drie kunstwerken voor langzaamverkeerroutes - twee fietstraverses en een fietsrotonde. Tijdens de werkzaamheden zijn de fietsroutes tijdelijk afgesloten.

Gemeente Arnhem heeft aan Gebr. Kessel gevraagd om voor deze werkzaamheden de benodigde vergunningen in beeld te brengen en aan te vragen.

Onze klant

gebr.vankessel.png

Onze rol

Jantien van der Vet heeft voor dit werk een vergunningcheck opgesteld. In deze check zijn alle benodigde vergunningen in kaart gebracht, met de daarbij behorende doorlooptijd en indieningsvereisten. Daarnaast is er een stakeholderanalyse op hoofdlijnen gemaakt, waarbij gekeken is naar welke groepen het meeste hinder ondervinden van een tijdelijke sluiting van de langzaamverkeerroutes. Uit de vergunningcheck is gebleken dat voor een van de werken een spoorwegvergunning benodigd is. Jantien heeft deze vergunning aangevraagd namens Gebr. Van Kessel.