Assetmanagement

Het project

De boogbrug bij Vianen is sinds 2004 niet meer in gebruik – naast de brug ligt nu de Jan Blankenbruggen, die de nieuwe oeververbinding van de A2 tussen Nieuwegein en Vianen vormt. Rijkswaterstaat heeft daarom opdracht gegeven de brug te laten verwijderen

Onze klant

Onze rol

Voorafgaand aan gunning voor het verwijderen van de brug wilde Rijkswaterstaat graag nog een keer kritisch kijken naar de benodigde vergunningen voor dit werk. Jantien van der Vet heeft daarom een vergunningcheck opgesteld voor het verwijderen van de Boogbrug. Naast een omschrijving van de benodigde vergunningen met de daarbij behorende doorlooptijd en indieningsvereisten, is er, op verzoek van Rijkswaterstaat, extra aandacht besteed aan de volgende zaken:

  • Mogelijke fasering van de aanvraag van de vergunningen: welke vergunningen kan Rijkswaterstaat voorafgaand aan de gunning van het werk zelf al aanvragen, welke kunnen pas later?
  • Mogelijkheden van bezwaar en beroep op de vergunningen. Hiervoor is een extra juridische check uitgevoerd door een expert.

Het project

Gebr. Kessel werkt in opdracht van de gemeente Arnhem aan het onderhoud van een aantal kunstwerken. Het gaat hierbij om het vervangen van het wegdek bij drie kunstwerken voor langzaamverkeerroutes - twee fietstraverses en een fietsrotonde. Tijdens de werkzaamheden zijn de fietsroutes tijdelijk afgesloten.

Gemeente Arnhem heeft aan Gebr. Kessel gevraagd om voor deze werkzaamheden de benodigde vergunningen in beeld te brengen en aan te vragen.

Onze klant

gebr.vankessel.png

Onze rol

Jantien van der Vet heeft voor dit werk een vergunningcheck opgesteld. In deze check zijn alle benodigde vergunningen in kaart gebracht, met de daarbij behorende doorlooptijd en indieningsvereisten. Daarnaast is er een stakeholderanalyse op hoofdlijnen gemaakt, waarbij gekeken is naar welke groepen het meeste hinder ondervinden van een tijdelijke sluiting van de langzaamverkeerroutes. Uit de vergunningcheck is gebleken dat voor een van de werken een spoorwegvergunning benodigd is. Jantien heeft deze vergunning aangevraagd namens Gebr. Van Kessel.