Assetmanagement

Besix Concessions & Assets ontwikkelt op maat gemaakte oplossingen voor alle fasen van de levenscyclus van infrastructuur. Zij zijn actief binnen publiek-private samenwerkingen én privaat-private samenwerkingen onder een DBFM/BOOT-contract. 

Onze klant

BESIX logo

Onze rol

Nick Vos vervult binnen Besix Concessions & Assets de rol van Assetengineer. Hij werkt aan de 'PPS Verhoging bruggen Albert Kanaal' en de 'standaard werkwijze assetmanagement'.

 

Dynniq is een high-tech en innovatief bedrijf dat geïntegreerde energie- en mobiliteitsoplossingen biedt. Assetmanagement geeft inzicht/stuurmiddel in waarde in de lifecycle en de risico's voor assetowners. In deze hoedanigheid is dit de brug tussen bouw en onderhoud, tussen fix&fail en echt onderhoud.

Onze klant

logo dynniq

Onze rol

Nick Vos heeft voor diverse projecten een bijgedrage geleverd aan de ontwikkeling van Assetmanagement en deze doorontwikkeld vanuit een gestandaardiseerde werkwijze.

Voorbeelden:
- Prestatiecontract Lemmer Delfszijl (http://lemmer-delfzijl.nl/)
- Prestatiecontract Airport Lelystad (https://www.lelystadairport.nl/)
- Prestatieconstract Koning Willem-Alexandertunnel

onderhoudsplan-ipcon

onderhoudsplan


Nick Vos

+31 6 2716 9290
nickvos
e-mail

nick vos ipcon onderhoudsplan

Heb jij een complete analyse van het onderhoudscontract en het areaal? Is het onderhoudsplan afgestemd op de juiste doelstellingen? Welke activiteiten zijn noodzakelijk om objecten te onderhouden? Wij geven je middels een onderhoudsplan een goed inzicht in uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, bijbehorende kosten en het behoud van de gewenste kwaliteit.

Het onderhoudsplan

Het onderhoudsplan is een plan dat inzicht geeft in de noodzakelijke werkzaamheden om objecten te laten voldoen aan de verwachte levensduur. De focus ligt op het geplande onderhoud in diverse fasen:

  • vóór de ontwerpfase: het beheer en onderhoud wordt geregeld in een programma van eisen
  • ontwerpfase: in de uitwerking wordt rekening gehouden met de wijze waarop het beheer en onderhoud wordt georganiseerd
  • realisatiefase: hoe is het object gerealiseerd en welke consequenties heeft dat voor het beheer
  • beheerfase: een cyclisch proces van inspecteren en onderhouden tot het einde van de levensduur van het object

Een juiste analyse van het contract en areaal is hierbij van groot belang. Wat willen de eigenaren van de objecten daadwerkelijk? Op basis hiervan wordt een meerjarig onderhoudsplan en onderhoudsbegroting opgesteld. Het voornaamste doel van het opstellen van een onderhoudsplan is het inzichtelijk maken van de kosten voor het toekomstig onderhoud en dit onderhoud zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Een goed onderhoudsplan is essentieel om een object functioneel te onderhouden. Het vormt de basis voor een juiste assetstructuur en organisatie.

Onze aanpak

Een goed onderhoudsplan vormt de basis voor een optimale beschikbaarheid van assets. Het geeft inzicht in het noodzakelijke onderhoud dat voldoet aan het contract én past binnen de doelstellingen. Onze experts geven je een goed inzicht in uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, bijbehorende kosten en het behoud van de gewenste kwaliteit.

Onze voordelen op een rijtje:

  • Praktische benadering
  • Technische geschoolde experts
  • Ruime ervaring met onderhoudsplannen
  • Eén coördinator als aanspreekpunt

BAM Infra heeft haar kennis van beheer en onderhoud gebundeld in één bedrijf: BAM Infra Asset Management. Door te digitaliseren én te investeren in de organisatie en een hoogwaardig Prestatie Meet Systeem, kunnen zij zorg dragen voor de assets die opdrachtgevers aan hen toevertrouwen. Met een integraal, multidisciplinair Asset Management van de infrastructuur, leveren zij toegevoegde waarde voor opdrachtgevers. (bron: www.bam.nl)

Onze klant

logo bam

Onze rol

Gedurende de standaardisatie van BAM Infra Assetmanagement is Nick Vos mede verantwoordelijk voor het inrichten en opstellen van een standaard asset organisatie. Hierdoor kan het potentieel van de asset organisatie gerealiseerd worden. Nick heeft bovendien een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Maximo (OMS), Relatics (IMS) en Sharepoint (DMS).