Het project

Het Programma Prestatiecontracten NAT omvat zes waterbouwkundige projecten in voorbereidingen een in uitvoering. Het programma beoogt op efficiënte wijze de contactvoorbereiding en aanbesteding van de betrokken.

Door Ipcon wordt de rol van coördinerend technisch adviseur ingevuld. In algemene zin betreft dit het uitvoeren van taken en activiteiten  binnen een voorbereidings-en/of uitvoeringingsfase van het project, met als uitgangspunten: de “Werkwijzer Aanleg”, Systems Engineering  en systeem gerichte contractbeheersing.