Het project

Partners van Ipcon hebben de voorbereiding gedaan van diverse regionale projecten van BAM Wegen, regio Zuidwest.

 

Raamcontract asfalt 2014 -2016 Roosendaal.

Asfalt onderhoudswerkzaamheden binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Roosendaal.

 

Noordwestelijke Randweg Zundert.

De Noordwestelijke Randweg Zundert verbindt de Rucphenseweg (de N638) met de Bredaseweg (de N263) en via de Hofdreef en de Meirseweg met de E19. De nieuwe Randweg levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een betere auto-ontsluiting voor Zundert en ontlast de dorpskern in belangrijke mate van doorgaand autoverkeer. Parallel aan de Randweg zal een ecologische verbindingszone van formaat worden gerealiseerd. De opvallende nieuwe fietsbrug voor het langzaam verkeer geeft een comfortabele en veilige vorm aan de verbinding tussen de dorpen Zundert en Klein-Zundert.

Dit alles maakt de Noordwestelijke Randweg tot een uniek maar ook een complex project waarin autoverkeer, planten, dieren, fietsers en recreanten, ieder met hun specifieke wensen en eisen optimaal langs en over de Randweg moeten worden verbonden.

 

Verbindingsweg Borchwerf II Roosendaal

De Verbindingsweg Borchwerf II Roosendaal wordt aangelegd tussen de twee bedrijventerreinen Borchwerf en Majoppeveld. Deze weg wordt aangelegd om de Gastelweg en de wijk Kalsdonk te ontlasten. De weg ligt aan de oostzijde van Roosendaal in een polderlandschap tussen de Vaartkant en de Leemstraat. De weg wordt als gebiedsontsluitingsweg aangelegd, over twee viaducten (werk ProRail), die in november 2014 worden gerealiseerd. De weg bestaat uit een hoofdrijbaan, parallelwegen en vrij liggende fietspaden. De weg kruist twee bestaande wegen.