Het project

Aan de zuidkant van Hazerswoude-Rijndijk doorkruisen de spoorlijn en de N11 het dorp. Sinds de aanleg van de N11 is de Rijndijk-West een sluiproute voor verkeer dat structureel te hard rijdt. Dit komt de leefbaarheid in de wijk niet ten goede. De aanleiding en doelstellingen van de herinrichting van de N11 zijn goede bereikbaarheid voor de bewoners, het omlaag brengen van de snelheid en verminderen van sluipverkeer.

OPDRACHTGEVER

Bunnik-Groep-logo.jpg

Op de website van onze opdrachtgever Bunnik Groep vindt u meer informatie over dit project.

Onze rol

Z├╝lfikar Sorgucu is bij dit project betrokken als Werkvoorbereider Infra.