Het project

De Ring wordt rond
Dankzij enkele belangrijke ingrepen wordt de Ring van Antwerpen rondgemaakt. Zo komt er een nieuwe snelwegtunnel onder de Schelde, die de Linkeroever en Rechteroever aan de noordkant van de stad verbindt. Zo ontstaat er rond Antwerpen, naast de Kennedy- en de Liefkenshoektunnel, een extra mogelijkheid om de Schelde te kruisen. Via het Oosterweelknooppunt en de Kanaaltunnels onder het Albertkanaal en de dokken, wordt de nieuwe Scheldetunnel aangesloten op de Ring. Het totale project is opgedeeld in meerdere percelen (Lots): Linkeroever (Lot1), Scheldetunnel en Bouwdok (Lot2), Rechteroever (Lot3a en b) en de Verkeers- en Tunneltechnische Installaties (Lot4).

Lot3a – Oosterweelknoop en renovatie Royerssluis
Oosterweelknooppunt - Om de Scheldetunnel van de Linkeroever te verbinden met de Kanaaltunnel en oostelijke Ring moet het Oosterweelknooppunt worden aangelegd. Het knooppunt wordt over een afstand van 1.700 meter verzonken in het landschap aangelegd en kent 8 rijbanen met op- en afritten naar de haven en het noorden van de stad Antwerpen. De tunnelbak wordt op een diepte van 15 tot 30 meter aangelegd.
Royersluis - Als onderdeel van de Oosterweelverbinding dient de oude binnenvaartsluis uit 1907 te worden vervangen. De huidige sluis wordt vervangen door een nieuwe sluis met een lengte van 230 meter en een breedte van 36 meter, die geschikt is voor vierbaksduwvaart met meer capaciteit en minder verkeershinder. (bron: Oosterweelverbinding.be)

Onze Klant

rinkonien

Rinkoniên is een combinatie van Boskalis, Mobilis, CIT Blaton, Artes Group en Stadsbader NV

Onze Rol

Tijdens de tender was Ipcon verantwoordelijk voor de EMVI-begeleidingPeter Mathlener en Tim Braspenning verzorgden, samen met onze partner ConQuest, de EMVI-coördinatie en het schrijven, opmaken en vormgeven van het Plan van Aanpak.

Het Plan van Aanpak bestond uit de volgende gunningscriteria:

  1. Projectmanagementplan
  2. Planning en werfinrichting
  3. Transportplan grondafvoer waterwegen
  4. Risicodossier
  5. Projectengineeringsplan