Het project

Veel doorgaand verkeer in de regio Eindhoven-Valkenswaard rijdt nu nog over lokale wegen of door de dorpen. Om de leefbaarheid voor de bewoners in de regio te verbeteren, legt de provincie Noord-Brabant een nieuwe 80 km weg aan die buiten de dorpen ligt. De weg krijgt twee aparte rijstroken, die gescheiden worden door een middenberm. De nieuwe weg krijgt stil asfalt en wordt landschappelijk goed ingepast. Er komen ruime beekdalpassages en goede voorzieningen om de nieuwe weg veilig te kunnen kruisen. De nieuwe verbinding N69 is onderdeel van de totaalopgave Grenscorridor N69. (Bron: Grenscorridor N69)

Onze klant

vaessen logo ipcon

 

Onze rol

Teun Oomen is als contractmanager actief op het project 'Nieuwe verbinding N69'.