Het project

De nieuwe verbinding N69 is onderdeel van de totaalopgave Grenscorridor N69. Door diverse investeringen in een nieuwe weg, extra verkeersmaatregelen én in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie zorgen regionale (overheids)partners én agrarische ondernemers ervoor dat het grenscorridorgebied klaar is voor de toekomst. (Bron: Grenscorridor N69)

Onze klant

vaessen logo ipcon

 

Onze rol

Teun Oomen is als contractmanager actief op het project 'Nieuwe verbinding N69'.