Het project

Shell Raffinaderij Nederland Pernis voert, naast het reguliere onderhoudswerk, grote onderhoudsstops uit. Hierbij gaat een fabriek tijdelijk uit bedrijf. Tijdens deze stop worden er onder andere vaten, torens en warmtewisselaars geïnspecteerd, vervangen en gereinigd. (Bron: Shell)

Onze rol

Jannis van Kerkhoven heeft twee onderhoudsstops end-to-end uitgevoerd; van scopeformulering, voorbereiding en uitvoering tot de volledige financiële afronding. Hierbij waren veiligheid, kwaliteit, planning en kosten essentieel. Tijdens de uitvoering groeide zijn team naar ~200 man. Beide stops zijn in alle categorieën succesvol uitgevoerd.