Het project

Om in de toekomst robuuster te kunnen ontwerpen en realiseren wilde Waterschap Brabantse Delta tot het “ideale gemaal” komen in termen van functionele betrouwbaarheid, lifecycle cost en persoonlijke veiligheid en omgevingsveiligheid. Hierbij zijn diverse methodieken toegepast, zoals Systems Engineering en Causal reasoning.

Het project heeft geresulteerd in een standaard basisontwerp dat is geborgd in de organisatie en dat de komende jaren verder kan worden verfijnd.

Onze rol

Jannis van Kerkhoven heeft als 'afdelingshoofd onderhoud' dit gehele project geleid.