Het project

Op tal van windrijke locaties in Nederland wordt groene energie opgewekt. Nog steeds wordt het aantal windturbines uitgebreid. GMB Haven & industrie is hier nauw bij betrokken. Worden er nieuwe turbines geplaatst, kan GMB de basis leggen: een betonnen windmolenfundatie. (Bron: GMB)

 

Onze klant

gmb civiel logo

Onze rol

Wouter Eijgelsheim houdt zich bezig met de uitvoering en standaardisatie (Lessons Learned, Checklists, Procesplannen, Werkplannen) binnen GMB Windenergie. Hij ondersteunt o.a. afronding UO diverse werkpakketten t.b.v. LVO/Renovatie drinkwaterzuivering Andijk I van PWN.