Het project

Op de projecten Windpark Hogezandse Polder en Nieuwe Waterweg, heeft Eneco alle windactiviteiten in beheer op dit project. De windmolens hebben een vermogen van 3,4 Megawatt, dus het park heeft een totaal vermogen van 30,4 megawatt. Hiermee wordt een jaarlijkse opbrengst van zo'n 105.000.000 kWh per jaar verwacht, dat gelijk staat aan het gemiddelde verbruik van zo'n 35.000 huishoudens.

Eind april 2018 begint Eneco met de aanleg van het windpark. Momenteel zijn er heiwerkzaamheden voor de fundering van de turbines. De aanleg van de toegangswegen is bijna voltooid. Eneco verwacht dat de windmolens ergens in het eerste kwartaal van 2019 kunnen draaien. (Bron: AD)

Onze rol

Wouter Eijgelsheim is als projectorganisator actief op dit project.