Het project

De N261 is omgebouwd tot een weg met ongelijkvloerse kruisingen. Alle verkeerslichten verdwijnen en de weg krijgt over de gehele lengte 2 maal 2 rijstroken. Bovendien komt tussen de aansluiting Professor Kamerlingh Onnesweg en Tilburg een busstrook. De maximale snelheid wordt op het gehele stuk 100 km/uur, ook waar nu nog 120 km/uur mag worden gereden. Deze ombouw zorgt voor verbetering van de verkeersveiligheid, een betere doorstroming en een beter leefmilieu.

Onze rol

Tim Braspenning was als ‘Werkvoorbereider Tenderteam’ namens Ballast Nedam actief op dit project. Hij was verantwoordelijk voor Document Control, het genereren van projectfaseringen en projectplanningen en het uitvoeren van risicoanalyses.