Het project

De Zernikelaan wordt heringericht. De nieuwe inrichting van de Zernikelaan loopt van de Ring tot aan het kernfysisch instituut aan de noordzijde op de Zernike Campus. Het gebied bij de Duisenbergvijver wordt het nieuwe groene hart van de campus. De busbaan en de weg vormen een aantrekkelijke verbinding door de Zernike Campus met bestaande en nieuwe bomen in combinatie met een fiets- en voetpad. Met deze ingrepen wordt de Zernike Campus in het noorden, waar voornamelijk de bedrijven gevestigd zijn, en het onderwijsdeel in het zuiden van Zernike een samenhangend geheel. Eind 2021 moet de totale uitvoering gereed zijn. Oosterhof Holman is de aannemer die deze klus in de komende drie jaar gaat klaren. (Bron: Gemeente Groningen)

Onze Rol

Stefan Vellinga is als ontwerpleider actief op dit project.