Het project

Windpark Wieringermeer is één van de grootste windprojecten op land van Nuon-moeder Vattenfall in Europa. De ontwikkeling van het park startte 10 jaar geleden via een samenwerking tussen ECN, Nuon en partners, en Windcollectief Wieringermeer. Eind 2019 moet het windparkt 100 turbines tellen en stroom opwekken voor 370.000 huishoudens. (Bron: Cobouw)

Onze rol

Teun Oomen was namens BAM Infra als programmamanager actief op dit project. Hij hield zich o.a. bezig met de marktverkenning en acquisitie in de windsector en was actief als stuurgroeplid.