Het project

De Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg in Tilburg wordt opnieuw geasfalteerd, en de kruising met de Jozef Platteweg wordt aangepast. Er komt een extra voorsorteerstrook om vanaf de Jozef Platteweg rechtsaf te slaan naar de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg. Er worden maatregelen getroffen om te voorkomen dat hier water op het wegdek blijft staan bij hevige regenval. De weg wordt vanaf het politiebureau tot en met het spoorviaduct opnieuw geasfalteerd. Het complete werk wordt uitgevoerd in drie weekenden aan continue diensten (55 uur per weekend). (Bron: www.heyhoef.nl).

Onze klant

bam logo

Onze rol

Theo Freijser is namens Ipcon actief op dit project. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van de inkoopspecificaties en het inkopen leveranciers en onderaannemers, de kostenbewaking, het opstellen van een planning en het coördineren van de weekendwerkzaamheden.