Het project

De Nieuwe Sluis Terneuzen gaat zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. Daardoor zorgt de Nieuwe Sluis voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio, wat goed voor de werkgelegenheid is. Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen door het Kanaal Gent-Terneuzen. Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt. In 2022 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis. De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is opdrachtgever en aannemerscombinatie Sassevaart bouwt de Nieuwe Sluis. (Bron: https://nieuwesluisterneuzen.eu/).

Onze klant

logo sassevaart


Onze rol

Theo Freijser is als 'Projectbegeleider Sluishoofden Civiel' verantwoordelijk voor de bouwdelen 'brugkelder', 'cellenwandconstructie' en 'landhoofden'. Hij stelt o.a. inkoopspecificaties op, koopt leveranciers en onderaannemers in, co├Ârdineert het UO ontwerp, stelt werkinstructies en object- en uitvoeringsplannen op, richt het digitaal keuringsdossier in Relatics in, voert verificaties met Relatics uit en bepaalt samen met het ontwerpteam de uitvoeringsmethodiek.