Het project

Tussen Museum Boijmans van Beuningen, het Natuurhistorisch Museum, de Kunsthal, het Nederlands Architectuur Instituut en het Erasmus Medisch Centrum is de Museumpark parkeergarage en een ondergrondse waterberging gebouwd. Onder de inrit van de parkeergarage is een waterberging gerealiseerd met een capaciteit van ongeveer 10.000 m3. De ondergrondse parkeergarage biedt plaats aan ongeveer 1.150 voertuigen. Op de garage is het Museumpark opnieuw ingericht met een toevoeging van meer dan 200 bomen en een fraai vormgegeven evenemententerrein.

Ipcon was binnen de Alliantie verantwoordelijk voor scopewijzigingen en raakvlakken cq afstemming met andere projecten ten behoeve van de bereikbaarheid en openstelling van de parkeergarage.