Het project

Het project omvat het ontwerp en de realisatie van de totale infrastructuur van het nog ontbrekende deel van de Burgemeester Letschertweg, de noordwesttangent van Tilburg, tussen de wijk Dalem Zuid (Dalemdreef) en bedrijventerrein Vossenberg West (Gesworenhoekseweg), inclusief de aansluiting op - en de inpassing in - de omliggende structuren. De Burgemeester Letschertweg is een gebiedsontsluitingsweg, categorie I, 2 x 2 rijstroken met een ontwerpsnelheid van 80 km/uur. Het project omvat tevens het gedurende 20 jaar onderhouden van de in het kader van het Werk te realiseren vaste, hoge brug over het Wilhelminakanaal.

In de aanbestedingsfase heeft Ipcon met behulp van Relatics een toepassing gebouwd waarmee Tauw heeft aangetoond hoe na gunning om te gaan met verificatie en validatie.