Het project

In Oudenbosch wordt - middels aanpassingen aan de doorgaande route door het centrum - hard gewerkt aan de verbetering van de verkeerssituatie in het centrum. Het uitgangspunt is dat de weg rustiger wordt en de veiligheid, voor met name fietsers, aanzienlijk wordt vergroot. Door de aanleg van de Zuidelijke Omlegging Oudenbosch verdwijnt veel doorgaand (vracht)autoverkeer uit de bebouwde kom van Oudenbosch. Voorwaarde voor de aanleg van de zuidelijke omleiding voor de Provincie was dat op de huidige doorgaande route maatregelen genomen worden om het doorgaande (vracht)autoverkeer verder te beperken. Zo wordt niet alleen intensiever gebruik gemaakt van de zuidelijke omleiding, maar verbetert ook de veiligheid en de leefbaarheid langs de doorgaande route. (bron: http://www.doorgaanderouteoudenbosch.nl)

Onze klant

logo bam

Onze rol

Namens Ipcon heeft Peter Mathlener als omgevingsmanager meegewerkt aan de BVP-tender voor de Doorgaande Route Oudenbosch.