Het project

In 2015 gaf de gemeente Zundert het startsein voor de realisatie van de Randweg Zundert. De nieuwe weg leidt het verkeer om het centrum van Zundert heen, waardoor het leefklimaat verbetert en de verkeersveiligheid toeneemt. De randweg wordt aangelegd aan de noordwestzijde van Zundert, en loopt parallel aan de Kleine Beek. Waterschap Brabantse Delta participeert in het project met de aanleg van de ecologische verbindingszone. De ecologische zone verbindt de boven- en benedenloop van de Kleine Beek en voert de stroom op natuurlijke wijze tussen de kernen van Zundert en Klein-Zundert door. (bron: www.bam.nl)

Onze klant

logo bam

Onze rol

Nick heeft voor dit project het onderhoud geïnventariseerd en dit in een onderhoudsplan gegoten. Een goed onderhoudsplan vormt de basis voor de richting van het onderhoudsmanagementsysteem. Het geeft je inzicht in het noodzakelijke onderhoud dat voldoet aan het contract én past binnen de bedrijfsdoelstellingen.