Het project

De aard van de stoffen, de temperaturen en de verschillende drukniveaus die in het raffinageproces voorkomen, vormen vaak een beproeving voor installaties van BP. Periodiek onderhoud en snelle reparaties zijn dan ook geboden. Het onderhoud kan zeer ingrijpend zijn, waarbij veel apparatuur in zijn geheel wordt vernieuwd. Tijdens grootscheepse onderhoudsprojecten - zoals een Turn Around - worden complete units gedemonteerd voor een grondige inspectie en worden talrijke onderdelen gereinigd, aangepast en/of vervangen. Bij dit project is dat het geval bij de ovens op de site van BP in Rotterdam, die aan de binnenkant vervangen worden en waarvan de preheating compleet wordt vervangen (bron: www.bp.com).

Onze klant

5consultancy logo

Onze rol

Tom houdt zich bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de Turn Around. Hij coƶrdineert ca. 15 onderaannemers, verzorgt de algehele communicatie en regelt werkvergunningen.