Het project

Project Brugman beslaat het onderhoud van sluizen en bruggen in de Noord-Brabantse en Midden-Limburgse kanalen. Ze organiseren de bediencentrales en zorgen ervoor dat de scheepvaart efficiënter wordt bediend, beter geinformeerd en vlotter begeleid. Hierdoor kunnen schepen sneller doorvaren en worden de kanalen beter benut. Tevens wordt zorg gedragen voor het lokaal en op afstand bedienen van bruggen en sluizen in het kanalengebied. 

Onze klant

istimewa stork logo

Onze rol

Bart Klaver schrijft een communicatieplan voor Project Brugman. Daarnaast stelt Richard van der Kallen een opleverdossier op voor de Nautische Centrale Tilburg en is als sparringpartner voor - en als controleur op - de bouwkundige aannemer actief.