Het project

De Middenweg en Orionweg in het haven- en industrieterrein van Moerdijk worden in opdracht van Port of Moerdijk vernieuwd. Gedurende dit project worden in de tussenliggende nachten maar liefst 72 bedrijfsinritten van in totaal 8000 vierkante meter vernieuwd. Bovendien wordt er in acht weekenden 12.000 ton asfalt verwerkt. De Middenweg en de Orionweg zijn de toegangswegen voor meer dan veertig bedrijven, die allemaal zo goed mogelijk bereikbaar willen blijven.

ONZE KLANT

logo bam

ONZE ROL

Theo Freijser is werkzaam als projectcoördinator en omgevingsmanager op dit project. Door het grote aantal transportbewegingen in deze vierde zeehaven van Nederland, is het project gegund op basis van een EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) plan. In het plan is omschreven hoe deze bedrijven bereikbaar blijven tijdens de grootschalige verhardingswerkzaamheden. Dit wordt gedaan door alle asfaltwerkzaamheden tijdens acht weekenden uit te voeren en de 72 bedrijfsinritten van de aanliggende bedrijven ’s nachts te vernieuwen. Op deze manier wordt de hinder van de werkzaamheden geminimaliseerd. Elke ochtend wordt telefonisch gecheckt bij de desbetreffende bedrijven of de werkzaamheden van die nacht naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Door deze aanpak worden zorgen weggenomen bij de opdrachtgever en wordt tevredenheid van de stakeholders gegarandeerd.