Het project

In 2015 startte BAM Infra Wegen - in opdracht van de provincie Noord-Brabant - met het reconstrueren van de N641 tussen Oud-Gastel en de A17. De provincie wilde het asfalt vernieuwen, maar ook de verkeersveiligheid voor fietsers en aanwonenden op dit weggedeelte verbeteren.

Inmiddels is de weg opnieuw geasfalteerd met stiller asfalt en de kruispunten N641/A17 en N641/Vierschaarstraat/Bolbaan zijn opnieuw ingericht. Ook het fietspad is vernieuwd en verbreed en er is nieuwe verlichting aangebracht. Beiden zijn zoveel mogelijk ingericht volgens de principes van Duurzaam Veilig

Onze klant

bam logo

Onze rol

Theo Freijser - partner van Ipcon - was op dit project werkzaam als projectbegeleider. Hij ondervond dat zijn technische kennis, wat hij in de praktijk heeft opgedaan als uitvoerder, een groot voordeel oplevert. De rollen die Theo voornamelijk vervulde tijdens dit project waren het signaleren, opstellen en onderbouwen van de contractwijzigingen bij de opdrachtgever.