Het project

De Europoortkering vormt het het laatste onderdeel van de Deltawerken. Deze kering moet een groot deel van Zuid-Holland beschermen tegen overstromingen. Hierbij zijn de Maeslantkering, de Hartelkering en de Hollandsche IJsselkering, de belangrijkste werken die deel uitmaken van de kering. Het bijzondere aan de stormvloedkering is dat er een directe koppeling is van Rijkswaterstaat met de minister (service level agreement) in de vorm van een faalkans. Deze faalkans is bepalend voor de uit te voeren werkzaamheden en is een direct stuurmiddel voor Rijkswaterstaat. De opdracht bestaat uit: taken (routinematige werkzaamheden), services (procesmatige ondersteuning) en activiteiten (niet routinematige onderhoudswerkzaamheden).

Onze klant

bam logo

Onze rol

Op dit project is Nick Vos - namens Ipcon - actief als Mainenance Engineer. Hij is mede verantwoordelijk voor de transitie van het contract. Het contract wordt per april 2017 opgeleverd aan Rijkswaterstaat. Een belangrijk onderdeel van de oplevering is het up-to-date aanleveren van het onderhoudsmanagement systeem: Ultimo.