Het project

Bij BAM Infra, regio Zuidwest Wegen is Ipcon in de persoon van Theo Freijser verantwoordelijk voor de voorbereiding van enkele centraal aangestuurde projecten.

Reconstructie Backer en Ruebweg aansluitng A16

De werkzaamheden bestaan uit  opbreken en de reconstuctie van de bestaande asfaltverhardingen, als het uitvoeren van betonreparaties en versterken schampkanten van het viaduct over het spoortrace Dordrecht -  Breda.
Gedurende de bouwfase worden in een treinvrije periode van 52 uur, de diverse  werkzaamheden en partijen zowel bovenop als onder het viaduct uitgevoerd.