Technisch Management

Xylem Water Solutions is een toonaangevend bedrijf op het gebied van watertechnologie. Ze bieden wateroplossingen door innovatieve en slimme technologieën te ontwikkelen die kunnen voorzien in de wereldwijde behoeften op het gebied van water, afvalwater en energie. (Bron: Xylem Water Solutions)

Onze klant

vaessen logo ipcon

Onze rol

Stijn Hulskamp is als tendercoördinator actief bij Xylem Water Solutions. 

De nieuwe verbinding N69 is onderdeel van de totaalopgave Grenscorridor N69. Door diverse investeringen in een nieuwe weg, extra verkeersmaatregelen én in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie zorgen regionale (overheids)partners én agrarische ondernemers ervoor dat het grenscorridorgebied klaar is voor de toekomst. (Bron: Grenscorridor N69)

Onze klant

vaessen logo ipcon

 

Onze rol

Teun Oomen is als contractmanager actief op het project 'Nieuwe verbinding N69'. 

BESIX Nederland is een multidisciplinair bouwbedrijf met een 25-jarig track-record van innovatieve en toonaangevende projecten. Als ondernemende bouwpartner formeren zij slagvaardige teams met de sterkste grote én kleine spelers. Zo kunnen ze een integrale aanpak bieden voor iedere uitdaging, en inspelen op de snelgroeiende dynamiek in de markt. Doordat ze de drijfveren van de klant begrijpen en zich meedenkend en oplossingsgericht opstellen, creëren ze waarde die het bouwen overstijgt: voor, tijdens en na de constructiefase. (Bron: Besix)

Onze klant

vaessen logo ipcon

Onze rol

Namens Ipcon is Arjan Rietra als Tendermanager/-adviseur actief bij Besix op diverse projecten in Nederland. 

Ballast Nedam Road Specialties is specialist in de weginfrastructuur. Ze realiseren en onderhouden veilige weginfrastructuur die prettig is in gebruik, duurzaam en kwalitatief hoogwaardig. Dat doen ze voor Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, maar ook voor bedrijven of andere aannemers. (Bron: Ballast Nedam)

Onze klant

vaessen logo ipcon

Onze rol

Jacques Cockx is als werkvoorbereider actief bij Ballast Nedam Road Specialties op diverse projecten in Nederland. 

De vuurtoren Burgh Haamstede is een monumentale gemetselde toren voorzien van een stuclaag. Het lichthuis van de toren bestaat uit stalen onderdelen, glaswerk en vloeren van constructiebeton. De borstweringen rondom het lichthuis bestaan eveneens uit metselwerk met stuclaag. In de wand van de toren zijn ramen met houten kozijnen aanwezig. De onderhoudswerkzaamheden zijn in een eerder stadium al aanbesteed. Echter door aangetroffen chroom-6 houdende coating op de gehele vuurtoren heeft Rijkswaterstaat Corporate Dienst besloten een deel van de werkzaamheden opnieuw en separaat aan te besteden.

Onze Klant

zuidasdok logo

Onze Rol

Voor het aanbestedingstraject ‘Onderhoudswerkzaamheden vuurtoren Burgh Haamstede’ schreven Peter en Tim – namens Ipcon – het EMVI-plan. In meerdere sessies hebben zij de winstrategie bepaald, verdieping op de criteria gezocht en uiteindelijk het integrale resultaat tussen prijs en kwaliteit geoptimaliseerd. Op basis hiervan is het definitieve plan van aanpak opgesteld en ingediend.

Criteria

  • Risicobeheersing met betrekking tot de uitvoeringsplanning
  • Omgevingsmanagement met betrekking tot de uitvoering

 

Dankzij enkele belangrijke ingrepen wordt de Ring van Antwerpen rondgemaakt. Er komt een nieuwe snelwegtunnel onder de Schelde. Deze verbindt Linkeroever en Rechteroever aan de noordkant van de stad, niet ver van het kerkje van Oosterweel in het zuiden van de haven. Zo ontstaat er rond Antwerpen een extra mogelijkheid om de Schelde te kruisen, naast de Kennedy- en de Liefkenshoektunnel. Via het Oosterweelknooppunt en de Kanaaltunnels onder het Albertkanaal en de dokken wordt de nieuwe Scheldetunnel aangesloten op de Ring. Het totale project kent een omvang van ca. €3,5 miljard en is opgedeeld in 4 percelen (Lots): Linkeroever (Lot1), Scheldetunnel en Bouwdok (Lot2), Rechteroever (Lot3) en de Verkeers- en Tunneltechnische Installaties (Lot4).

Lot2 – Scheldetunnel en Bouwdok Zeebrugge
De Scheldetunnel is in totaal 1,8 km lang. Er komen drie rijstroken in elke richting voor wegverkeer en een aparte fietskoker van 6 meter breed. Aan het huidige Sint-Annaknooppunt op Linkeroever zal de Scheldetunnel tussen het Sint-Annabos en het natuurgebied Blokkersdijk onder de Schelde duiken. Op Rechteroever komt de tunnel boven ter hoogte van het Noordkasteel.

Onze Klant

rinkonien

Onze Rol

Voor het aanbestedingstraject ‘Oosterweelverbinding – Scheldetunnel en Bouwdok Zeebrugge’ schreven Peter en Tim – namens Ipcon – het onderdeel Raakvlakkenmanagement voor het EMVI-plan. Hiervoor hebben zij twee Plannen van Aanpak opgesteld:

  • ‘Beheersing van de raakvlakken met de ‘oosterweel-verbinding – infrastructuurwerken linkeroever’, de werken voor de opdracht ‘oosterweelverbinding – rechteroever perceel 3a’ en opdrachtnemers van externe partijen’
  • ‘Beheersing van de raakvlakken met de opdracht ‘oosterweel-verbinding – verkeers‐ en tunneltechnische installaties’.

In meerdere sessies met de klant hebben zij de winstrategie bepaald en verdieping op dit criterium gezocht. Zij hebben de projectspecifieke aanpak ontwikkeld en hiervoor de documenten en werkprocessen opgezet. Uiteindelijk zijn deze opgenomen in het definitieve plan van aanpak en de aanbieding.

Criteria

  • Raakvlakkenmanagement

 

Vaessen is al jaren marktleider in Nederland op het gebied van de ontwikkeling en realisatie van maatschappelijk vastgoed. Ze werken duurzaam, hechten waarde aan de mens en zijn omgeving en gaan voor levensbestendige, goed doordachte concepten. Door integrale maatwerkoplossingen te bieden, die veelal in eigen huis zijn bedacht, voor de huisvestingsvraag voor sport, onderwijs en brandweer, investeren zij in maatschappelijke meerwaarde. (Bron: Vaessen BV)

Onze klant

vaessen logo ipcon

Onze rol

Namens Ipcon is Tim Braspenning als Tendermanager bedrijfsbureau actief bij Vaessen. 

Op tal van windrijke locaties in Nederland wordt groene energie opgewekt. Nog steeds wordt het aantal windturbines uitgebreid. GMB Haven & industrie is hier nauw bij betrokken. Worden er nieuwe turbines geplaatst, kan GMB de basis leggen: een betonnen windmolenfundatie. (Bron: GMB)

 

Onze klant

gmb civiel logo

Onze rol

Wouter Eijgelsheim houdt zich bezig met de uitvoering en standaardisatie (Lessons Learned, Checklists, Procesplannen, Werkplannen) binnen GMB Windenergie. Hij ondersteunt o.a. afronding UO diverse werkpakketten t.b.v. LVO/Renovatie drinkwaterzuivering Andijk I van PWN.

 

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA): de A9, A10, A1 en de A6. De verbreding van dit traject startte met de A10-Oost/A1 Diemen. De A10-Oost/A1 Diemen is een onderdeel van de drukke ring Amsterdam. Dit traject, en alle wegen die hier naartoe leiden, hebben daarom profijt van de verbreding.

CADICOM staat voor Capaciteitsuitbreiding Amstel Diemen Combinatie en realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat het eerste deel van het SAA traject. De combinatie wordt gevormd door Dura Vermeer, Besix & Cofely.

Onze rol

Wouter Eijgelsheim was als werkvoorbereider kunstwerken actief op dit project.

 

De huidige Valkbrug wordt vervangen voor een nieuwe brug. Het resultaat is een iconische brug, eigenlijk opgebouwd uit 4 deelbruggen. De brug verbindt het stationsgebied met de Lammermarkt. De nieuwe brug maakt de situatie ook overzichtelijker voor het vaarverkeer.

Onze rol

Tim Braspenning was als tendermanager/projectbeheersing actief op dit project voor Van Boekel Bouw & Infra. 

In de jaren ‘50 werden de eerste plannen al gesmeed voor de realisatie van de aanleg van de A4. Na veel bezwaren over de aantasting van het gebied werden de werkzaamheden stopgezet. In 2012, bijna 60 jaar later, werd de 7 kilometer lange ‘vergeten’ snelweg alsnog gerealiseerd door bouwcombinatie A4All (Heijmans, VolkerWessels & Boskalis). In 2012 ging de bouw van de A4 tussen Delft en Schiedam van start. Eind 2015 werd het 7 km lange wegdeel opengesteld voor het verkeer. Hierdoor is de bereikbaarheid tussen Rotterdam en Den Haag sterk verbeterd. (Bron: Heijmans)

Onze rol

Zülfikar Sorgucu was als werkvoorbereider actief op dit project.

In Zoetermeer wordt in 2021 een nieuw woon- en winkelcentrum opgeleverd: Stadskwartier Palenstein. Het project bestaat uit 46 vrije sector huurwoningen, 104 sociale huurwoningen (appartementen), twee supermarkten en een aantal kleinere winkels waaronder een kapper en een bakker. Begin 2019 is een start gemaakt met het bouwrijp maken van het gebied en zijn de kabels en leidingen en riolering aangelegd.

Onze rol

Zülfikar Sorgucu was in de fase van het bouwrijp maken van het gebied als werkvoorbereider actief op dit project.

In 1999 werd op Rivium de eerste generatie van de zelfrijdende ParkShuttle geïntroduceerd. Dit kleinschalige openbaar vervoersysteem is wereldwijd uniek. Het is nog steeds het enige zelfrijdende systeem zonder steward aan boord, dat kruisingen heeft met ander verkeer. Sinds 2005 rijdt de tweede generatie als regulier openbaar vervoer in een eigen concessie. Sinds 1999 zijn er al meer dan 6.000.000 reizigers vervoerd tussen de beginhalte metrostation Kralingse Zoom en de huidige eindhalte Rivium 4e straat. Inmiddels is men klaar voor een derde generatie. Voorafgaand aan de introductie van de Rivium ParkShuttle 3.0, wordt gewerkt aan de verlenging van het trace en worden enkele aanpassingen gedaan aan de huidige baan en de haltes. Om de omgeving van de Park Shuttle tijdens deze werkzaamheden zo bereikbaar mogelijk te houden, is gekozen voor een gefaseerde uitvoering hiervan. Tegelijkertijd wordt hierbij het riool vernieuwd, om toekomstige overlast te voorkomen. (bron: www.capellebouwtaandestad.nl)

Onze rol

Zülfikar Sorgucu was als werkvoorbereider actief op dit project.

De Utrechtsebaan is de belangrijkste toegangsweg voor Den Haag, maar er is geen ruimte om deze weg verder uit te breiden. De Utrechtsebaan loopt door tot de rand van het centrum en sluit niet meteen aan op de centrumring. Hierdoor kan de dagelijkse stroom auto’s lastig zijn weg vinden tijdens spitsuren en andere drukke momenten.

Om te zorgen dat verkeer van en naar Rotterdam, Delft en Ypenburg een alternatief heeft, wordt de Rotterdamsebaan aangelegd. De Rotterdamsebaan loopt van het knooppunt Ypenburg met een tunnel onder Voorburg door en komt uit op de Binckhorstlaan. Daar sluit de nieuwe weg bij de Neherkade meteen aan op de centrumring. Door deze nieuwe verbinding kan het verkeer zich beter verdelen en is er tijdens bijvoorbeeld de spitsuren minder vertraging. Met de komst van de Rotterdamsebaan worden de wegen rond Den Haag uitgebreid en is er meer ruimte voor het verkeer. (Bron: Den Haag)

Onze klant

logo combinatie rotterdamsebaan ipconOnze rol

Alain Kroese is als projectorganisator actief op dit project. 

 

Energiepark Haringvliet bestaat uit totaal zes windturbines die komen te staan in het noorden van het eiland Goeree-Overflakkee tussen Middelharnis en Stad aan het Haringvliet. Het verwachte opgestelde vermogen van het windpark ligt rond de 22 MW. Hiermee kunnen ongeveer 22.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien.

De bouw van het windpark startte begin 2019. De windmolens maken deel uit van het energiepark Haringvliet Zuid van ongeveer 50 hectare waar in de toekomst ook een zonnepark aangelegd wordt. Voor windpark Haringvliet is BAM Infra verantwoordelijk voor de civiele werkzaamheden. (Bron: bam.com).

Onze klant

logo bam

Onze rol

Namens Ipcon zijn er twee partners actief op dit project. Alain Kroese als werkvoorbereider en Wouter Eijgelsheim als projectorganisator.

 

Op de projecten Windpark Hogezandse Polder en Nieuwe Waterweg, heeft Eneco alle windactiviteiten in beheer op dit project. De windmolens hebben een vermogen van 3,4 Megawatt, dus het park heeft een totaal vermogen van 30,4 megawatt. Hiermee wordt een jaarlijkse opbrengst van zo'n 105.000.000 kWh per jaar verwacht, dat gelijk staat aan het gemiddelde verbruik van zo'n 35.000 huishoudens.

Eind april 2018 begint Eneco met de aanleg van het windpark. Momenteel zijn er heiwerkzaamheden voor de fundering van de turbines. De aanleg van de toegangswegen is bijna voltooid. Eneco verwacht dat de windmolens ergens in het eerste kwartaal van 2019 kunnen draaien. (Bron: AD)

Onze rol

Wouter Eijgelsheim is als projectorganisator actief op dit project.

De Nieuwe Sluis Terneuzen gaat zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. Daardoor zorgt de sluis voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio, wat goed voor de werkgelegenheid is. Met de komst van de sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen door het Kanaal Gent-Terneuzen. Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt. In 2022 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis. De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is opdrachtgever en aannemerscombinatie Sassevaart bouwt de Nieuwe Sluis Terneuzen. (Bron: https://nieuwesluisterneuzen.eu/).

Onze klant

bam logo


Onze rol

Theo Freijser is als projectorganisator actief op dit project. 

Besix Concessions & Assets ontwikkelt op maat gemaakte oplossingen voor alle fasen van de levenscyclus van infrastructuur. Zij zijn actief binnen publiek-private samenwerkingen én privaat-private samenwerkingen onder een DBFM/BOOT-contract. 

Onze klant

BESIX logo

Onze rol

Nick Vos vervult binnen Besix Concessions & Assets de rol van Assetengineer. Hij werkt aan de 'PPS Verhoging bruggen Albert Kanaal' en de 'standaard werkwijze assetmanagement'.

 

Dynniq is een high-tech en innovatief bedrijf dat geïntegreerde energie- en mobiliteitsoplossingen biedt. Assetmanagement geeft inzicht/stuurmiddel in waarde in de lifecycle en de risico's voor assetowners. In deze hoedanigheid is dit de brug tussen bouw en onderhoud, tussen fix&fail en echt onderhoud.

Onze klant

logo dynniq

Onze rol

Nick Vos heeft voor diverse projecten een bijgedrage geleverd aan de ontwikkeling van Assetmanagement en deze doorontwikkeld vanuit een gestandaardiseerde werkwijze.

Voorbeelden:
- Prestatiecontract Lemmer Delfszijl (http://lemmer-delfzijl.nl/)
- Prestatiecontract Airport Lelystad (https://www.lelystadairport.nl/)
- Prestatieconstract Koning Willem-Alexandertunnel

Het water in de haven van Zevenbergen keert terug. Met een wandelpromenade, terrassen en aanlegsteigers voor kleine bootjes komt er ook weer meer sfeer in het centrum. Daarnaast wordt de Markt heringericht, met ruim baan voor terrassen en evenementen. Bij de Markt komen bovendien nieuwe woningen en een supermarkt met parkeergarage, in het project Molenstraat. (Bron: Centrumontwikkeling Zevenbergen)

Onze klant

Combinatie Strukton Civiel Zuid - Van den Herik

Onze rol

Arjan Rietra is als ontwerpleider infrastructuur en riolering, coördinator verleggen kabels en leidingen en senior werkvoorbereider infrastructuur actief op dit project.

 

De stad Groningen groeit. Er wonen steeds meer mensen en de stad krijgt steeds meer bezoekers. Dat is merkbaar aan het verkeer op de zuidelijke ringweg, dat blijft toenemen. Vooral in de spitsuren kan de weg het verkeer niet aan. Op de hele zuidelijke ringweg komen opstoppingen voor en er ontstaat steeds vaker vertraging op de wegen in de stad. Dat maakt het moeilijker om kantoren, bedrijventerreinen en wijken te bereiken. In de toekomst wordt het alleen maar drukker. Het plan van de 'Aanpak Ring Zuid' is dan ook gemaakt voor de lange termijn. De weg moet ook in 2030 of 2040 geschikt zijn om alle verkeer goed te verwerken. (Bron: aanpakringzuid.nl)

In opdracht van 'Aanpak Ring Zuid' verzorgt Combinatie Herepoort het ontwerp en de realisatie van de ombouw van de zuidelijke ringweg om Groningen.

Onze klant

combinatie herepoort aanpak ring zuid

Onze rol

Namens Ipcon zijn er vijf personen actief op de Aanpak Ring Zuid: Tom Huis in ’t Veld als Werkvoorbereider, Sjaak Verhoef als Manager Technische Installaties, Mark Huisman als Senior Werkvoorbereider Civiel, Bert de Wolde als Adviseur SE en IM en Jannis van Kerkhoven als Manager Beheer en Instandhouding (Assetmanager). 

De nieuwe A2-tunnel in Maastricht-Oost verbetert de verkeersdoorstroming in noord-zuid richting in onze stad. Het project Noorderbrugtracé sluit hier op aan en zorgt voor een betere doorstroming van het Maaskruisende verkeer aan de noordkant van de stad. Inclusief een snellere verbinding met België (Lanaken/Smeermaas) en een goede aansluiting op het wegennet in Maastricht-West. Hiervoor wordt aan de noordzijde van de (binnen)stad tussen 2015 en 2018 een geheel nieuwe verkeersstructuur gerealiseerd.Het Noorderbrugtracé heeft een totale lengte van ongeveer vijf kilometer en strekt zich uit van de brandweerkazerne in Limmel (Maastricht-Oost) tot aan de Nobellaan (Maastricht-West) en Brusselseweg (Maastricht-Noordwest). (Bron: http://www.noorderbrugmaastricht.nl)

Onze klant

ipcon strukton logo

Onze rol

Abdullah Alkan houdt zich op het project Noorderbrugtracé bezig met de overall planning. Hij bewaakt, stuurt bij en toetst de haalbaarheid van deze planning.

De onderdoorgang in de Vaillantlaan, ook wel 'De Put' genoemd omdat hij verdiept is aangelegd, ligt tussen de kruispunten Vaillantlaan-Parallelweg en Calandstraat-Waldorpstraat. Het oude viaduct waarop de tram en trein rijden wordt vervangen door een volledig nieuw te bouwen viaduct. 

Het nieuwe viaduct zal uit drie delen bestaan, waardoor de nu nog donkere onderdoorgang straks veel lichtinval krijgt. Dit draagt bij aan een betere sociale veiligheid. De onderdoorgang wordt ook breder gemaakt zodat er voor het autoverkeer drie rijstroken per richting beschikbaar komen. Nu zijn dat er nog twee per richting. Daarnaast komen er vrijliggende fietspaden. Ook wordt de onderdoorgang hoger zodat al het vrachtverkeer erdoor kan. Hoge voertuigen hoeven dan niet meer om te rijden. (Bron. www.bam.com)

Onze rol

Teun Oomen was in de tender- en realisatiefase als projectorganisator/tendermanager actief op dit project.

Windpark Wieringermeer is één van de grootste windprojecten op land van Nuon-moeder Vattenfall in Europa. De ontwikkeling van het park startte 10 jaar geleden via een samenwerking tussen ECN, Nuon en partners, en Windcollectief Wieringermeer. Eind 2019 moet het windparkt 100 turbines tellen en stroom opwekken voor 370.000 huishoudens. (Bron: Cobouw)

Onze rol

Teun Oomen was namens BAM Infra als programmamanager actief op dit project. Hij hield zich o.a. bezig met de marktverkenning en acquisitie in de windsector en was actief als stuurgroeplid.

Shell Raffinaderij Nederland Pernis voert, naast het reguliere onderhoudswerk, grote onderhoudsstops uit. Hierbij gaat een fabriek tijdelijk uit bedrijf. Tijdens deze stop worden er onder andere vaten, torens en warmtewisselaars geïnspecteerd, vervangen en gereinigd. (Bron: Shell)

Onze rol

Jannis van Kerkhoven heeft twee onderhoudsstops end-to-end uitgevoerd; van scopeformulering, voorbereiding en uitvoering tot de volledige financiële afronding. Hierbij waren veiligheid, kwaliteit, planning en kosten essentieel. Tijdens de uitvoering groeide zijn team naar ~200 man. Beide stops zijn in alle categorieën succesvol uitgevoerd.

Om in de toekomst robuuster te kunnen ontwerpen en realiseren wilde Waterschap Brabantse Delta tot het “ideale gemaal” komen in termen van functionele betrouwbaarheid, lifecycle cost en persoonlijke veiligheid en omgevingsveiligheid. Hierbij zijn diverse methodieken toegepast, zoals Systems Engineering en Causal reasoning.

Het project heeft geresulteerd in een standaard basisontwerp dat is geborgd in de organisatie en dat de komende jaren verder kan worden verfijnd.

Onze rol

Jannis van Kerkhoven heeft als 'afdelingshoofd onderhoud' dit gehele project geleid. 

De Nieuwe Driemanspolder is een agrarisch gebied tussen Zoetermeer, Den Haag Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg. Momenteel wordt er hard gewerkt om hier een natuur- en recreatiegebied met water, wandel-, fiets-, ruiter- en menpaden. De herontwikkeling van dit gebied is bovendien belangrijk voor de veiligheid van Zuid-Holland. In de Nieuwe Driemanspolder zal bij extreme regenval overtollig water uit de omgeving tijdelijk worden opgevangen om de veiligheid van de omliggende regio te garanderen. Door waterberging, natuur en recreatie te combineren is sprake van meervoudig ruimtegebruik. 

Het hoogheemraadschap van Rijnland voert de herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder uit. Tussen 2017 en 2020 werkt aannemerscombinatie Dijkencombi aan de transformatie van de Nieuwe Driemanspolder. De combinatie bestaat uit Vissers Ploegmakers BV, F.P.H. Ploegmakers BV en Van de Wetering Cultuurtechniek BV. (bron: www.n3mp.nl).

Onze klant

N3MP logo 

Onze rol

Tom Huis in 't Veld is namens Ipcon actief op dit project. Hij houdt zich bezig met de werkvoorbereiding en het opstellen van keuringsplannen vanuit Syse.

Met de toenemende bedrijvigheid op Maasvlakte 2 nemen ook de verkeersstromen toe. Voor een toekomstvaste bereikbaarheid van de containerterminals, vervangt het Havenbedrijf Rotterdam de gelijkvloerse kruising door een ongelijkvloerse kruising: het Prinses Amaliaviaduct. Daarbij wordt tevens de Maasvlakteweg vanaf het Maximaviaduct over circa 5 kilometer verdubbeld van 2 x 1 naar 2 x 2 rijstroken. Het project ‘Prinses Amaliaviaduct Maasvlakte’ creëert een toekomstvaste bereikbaarheid van de containerterminals aan de Amaliahaven en het zuidelijker gelegen deel van Maasvlakte 2. (bron: www.portofrotterdam.com)

Onze klant

logo boskalis project

Onze rol

Nick heeft voor dit project het onderhoud geïnventariseerd en dit in een onderhoudsplan gegoten.

Projectorganisatie Uithoflijn is ontstaan in 2012 in opdracht van Bestuur Regio Utrecht en gemeente Utrecht. Sinds 1 januari 2015 is de projectorganisatie een samenwerkingsverband van provincie Utrecht en gemeente Utrecht. Eigen projectmedewerkers en medewerkers van gemeente en provincie Utrecht, werken daarbij samen met uiteenlopende partners als de projectorganisatie Stationsgebied Utrecht, ProRail, Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht. Een goede bereikbaarheid van Utrecht Science Park De Uithof is essentieel; De Uithof draagt in belangrijke mate bij aan de innovatieve kracht, de kenniseconomie en de concurrentiepositie van de regio Utrecht en heel het land.

Lees hier de blog over een projectbezoek aan de Uithoflijn.

Onze Klant

logo bam


Onze Rol

Nick Vos is als Asset Coördinator actief op dit project. Om bij definitieve oplevering en overdracht een kwalitatief goede situatie te hebben, eist de opdrachtgever van de opdrachtnemer gedegen en efficiënt beheer van gerede onderdelen tot aan definitieve oplevering en overdracht. Het is van grote waarde om inzichtelijk te krijgen welk onderhoud dient te worden uitgevoerd en wie daarvoor verantwoordelijk is. Dit alles wordt samengevoegd in het onderhoudsplan. Voor iedere onderhoudsactie uit het onderhoudsadvies wordt bekeken of deze voor het einde van het testbedrijf dient plaats te vinden. Op basis van de analyses uit het contract en de technische analyse in de FMECA & RAMS, wordt er een onderhoudsplan gedurende de testfase opgesteld.

Hans Schoolmeesters is op de Uithoflijn verantwoordelijk voor het betonherstel en -afwerking en als toezichthouder en uitvoerder verantwoordelijk voor de onderdoorgang Uppsalalaan en schade tracé deel D.

De aard van de stoffen, de temperaturen en de verschillende drukniveaus die in het raffinageproces voorkomen, vormen vaak een beproeving voor installaties van BP. Periodiek onderhoud en snelle reparaties zijn dan ook geboden. Het onderhoud kan zeer ingrijpend zijn, waarbij veel apparatuur in zijn geheel wordt vernieuwd. Tijdens grootscheepse onderhoudsprojecten - zoals een Turn Around - worden complete units gedemonteerd voor een grondige inspectie en worden talrijke onderdelen gereinigd, aangepast en/of vervangen. Bij dit project is dat het geval bij de ovens op de site van BP in Rotterdam, die aan de binnenkant vervangen worden en waarvan de preheating compleet wordt vervangen (bron: www.bp.com).

Onze klant

5consultancy logo

Onze rol

Tom houdt zich bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de Turn Around. Hij coördineert ca. 15 onderaannemers, verzorgt de algehele communicatie en regelt werkvergunningen. 

De gehele Tractaatweg (N62), wordt verbreed naar twee keer twee rijstroken. In het voorjaar van 2017 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. De aansluitingen op de Tractaatweg bij de Axelse Sassing (N686), Zwartenhoek (N258) en Molenverkorting (N683) worden ongelijkvloers. Bovendien komen er viaducten, zodat het verkeer op de Tractaatweg ongehinderd kan doorrijden. In het landschap worden aanpassingen gedaan om de weg minder te laten opvallen. Tevens wordt er nieuwe natuur gerealiseerd als compensatie (bron: http://www.tractaatweg.nl).

Onze klant

logo boskalis project

Onze rol

Theo Freijser is als 'projectcoördinator kunstwerken' actief op dit project. Hij houdt zich bezig met de voorbereiding en integrale fasering van de verschillende diciplines.

De gemeente Utrecht en BAM hebben een overeenkomst getekend voor de eerste fase van de herinrichting van het traject dat loopt van de dr. M.A. Tellegenlaan tot en met de Churchilllaan. Belangrijk onderdeel van de herinrichting is de aanleg van een busbaan. De eerste fase met diverse voorbereidende werkzaamheden start begin 2017. Medio 2017 begint BAM met de tweede fase, de daadwerkelijke herinrichting. De derde en laatste fase – een goede aansluiting op het omliggende wegennet - wordt volgens planning in april 2019 afgerond. De vrije busbaan door Transwijk is onderdeel van de busbaan van Utrecht Centraal, via Papendorp naar Vleuten. Om de bussen een snelle doorgang te verlenen, worden twee onderdoorgangen gerealiseerd, één onder het 5 Meiplein en één onder het Anne Frankplein. In de loop van 2019 beschikken reizigers over een netwerk van vrije bus- en trambanen waarmee zij snel en comfortabel door en naar de stad kunnen reizen (bron: www.baminfra.nl).

Onze klant

logo fl liebregts

Onze rol

Mark Huisman vervult de functie van (hoofd)uitvoerder en neemt een deel van de dagelijkse leiding op zich. Tevens stelt hij mede de planning op, stemt hij af met OG en andere nevenaannemers en verzorgt hij een deel van de financiële administratie. 

Hollandia Services is verantwoordelijk voor de uitvoering van het planbare en niet-planbare onderhoud aan de mechanische en hydraulische installatiedelen van de provinciale bruggen en sluizen van de provincie Zuid-Holland.

Onze klant

hollandia logo ipcon

Onze rol

Nick Vos stelde een jaarplan op voor de uitvoering van het onderhoud aan deze provinciale bruggen en sluizen.

In Oudenbosch wordt - middels aanpassingen aan de doorgaande route door het centrum - hard gewerkt aan de verbetering van de verkeerssituatie in het centrum. Het uitgangspunt is dat de weg rustiger wordt en de veiligheid, voor met name fietsers, aanzienlijk wordt vergroot. Door de aanleg van de Zuidelijke Omlegging Oudenbosch verdwijnt veel doorgaand (vracht)autoverkeer uit de bebouwde kom van Oudenbosch. Voorwaarde voor de aanleg van de zuidelijke omleiding voor de Provincie was dat op de huidige doorgaande route maatregelen genomen worden om het doorgaande (vracht)autoverkeer verder te beperken. Zo wordt niet alleen intensiever gebruik gemaakt van de zuidelijke omleiding, maar verbetert ook de veiligheid en de leefbaarheid langs de doorgaande route. (bron: http://www.doorgaanderouteoudenbosch.nl)

Onze klant

logo bam

Onze rol

Namens Ipcon heeft Peter Mathlener als omgevingsmanager meegewerkt aan de BVP-tender voor de Doorgaande Route Oudenbosch.

 

De Middenweg en Orionweg in het haven- en industrieterrein van Moerdijk worden in opdracht van Port of Moerdijk vernieuwd. Gedurende dit project worden in de tussenliggende nachten maar liefst 72 bedrijfsinritten van in totaal 8000 vierkante meter vernieuwd. Bovendien wordt er in acht weekenden 12.000 ton asfalt verwerkt. De Middenweg en de Orionweg zijn de toegangswegen voor meer dan veertig bedrijven, die allemaal zo goed mogelijk bereikbaar willen blijven.

ONZE KLANT

logo bam

ONZE ROL

Theo Freijser is werkzaam als projectcoördinator en omgevingsmanager op dit project. Door het grote aantal transportbewegingen in deze vierde zeehaven van Nederland, is het project gegund op basis van een EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) plan. In het plan is omschreven hoe deze bedrijven bereikbaar blijven tijdens de grootschalige verhardingswerkzaamheden. Dit wordt gedaan door alle asfaltwerkzaamheden tijdens acht weekenden uit te voeren en de 72 bedrijfsinritten van de aanliggende bedrijven ’s nachts te vernieuwen. Op deze manier wordt de hinder van de werkzaamheden geminimaliseerd. Elke ochtend wordt telefonisch gecheckt bij de desbetreffende bedrijven of de werkzaamheden van die nacht naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Door deze aanpak worden zorgen weggenomen bij de opdrachtgever en wordt tevredenheid van de stakeholders gegarandeerd.

De N261 wordt omgebouwd tot een weg met ongelijkvloerse kruisingen. Alle verkeerslichten verdwijnen en de weg krijgt over de gehele lengte 2 maal 2 rijstroken. Bovendien komt tussen de aansluiting Professor Kamerlingh Onnesweg en Tilburg een busstrook. De maximale snelheid wordt op het gehele stuk 100 km/uur, ook waar nu nog 120 km/uur mag worden gereden. Deze ombouw zorgt voor verbetering van de verkeersveiligheid, een betere doorstroming en een beter leefmilieu.

Onze klant

logo bam infra

Onze rol

Als onderdeel van het DBM-contract voert BAM Infra Asset Management het Meerjarig Onderhoud uit voor een periode van 15 jaar. Hierbij geldt dat contractmanagement de aansturing is van het geheel van te leveren diensten, zoals het onderhoud van wegen en kunstwerken. Nick Vos is namens Ipcon actief voor BAM om, met behulp van het onderhoudsplan, dit onderhoud in goede banen te leiden.

Teun Oomen was als integraal projectleider / technisch manager actief op dit project.

 

De kust voor Cadzand-Bad is niet sterk genoeg om een superstorm te weerstaan. Daarom versterken BAM en Martens en van Oord de circa 1 kilometer lange kustlijn. Ook legt de bouwcombinatie een jachthaven aan met circa 125 ligplaatsen, een modern havengebouw en een clubhuis met een prachtig uitzicht over de haven en de zee. Daarnaast wordt met het plan Duinboulevard de openbare ruimte opnieuw ingericht, onder meer met de aanleg van nieuwe duinpaden. (bron: www.bam.nl)

Onze klant

logo bam

Onze rol

Nick heeft voor dit project het onderhoud geïnventariseerd en dit in een onderhoudsplan gegoten. Een goed onderhoudsplan vormt de basis voor de richting van het onderhoudsmanagementsysteem. Het geeft je inzicht in het noodzakelijke onderhoud dat voldoet aan het contract én past binnen de bedrijfsdoelstellingen.

In 2015 gaf de gemeente Zundert het startsein voor de realisatie van de Randweg Zundert. De nieuwe weg leidt het verkeer om het centrum van Zundert heen, waardoor het leefklimaat verbetert en de verkeersveiligheid toeneemt. De randweg wordt aangelegd aan de noordwestzijde van Zundert, en loopt parallel aan de Kleine Beek. Waterschap Brabantse Delta participeert in het project met de aanleg van de ecologische verbindingszone. De ecologische zone verbindt de boven- en benedenloop van de Kleine Beek en voert de stroom op natuurlijke wijze tussen de kernen van Zundert en Klein-Zundert door. (bron: www.bam.nl)

Onze klant

logo bam

Onze rol

Nick heeft voor dit project het onderhoud geïnventariseerd en dit in een onderhoudsplan gegoten. Een goed onderhoudsplan vormt de basis voor de richting van het onderhoudsmanagementsysteem. Het geeft je inzicht in het noodzakelijke onderhoud dat voldoet aan het contract én past binnen de bedrijfsdoelstellingen.

De Europoortkering vormt het het laatste onderdeel van de Deltawerken. Deze kering moet een groot deel van Zuid-Holland beschermen tegen overstromingen. Hierbij zijn de Maeslantkering, de Hartelkering en de Hollandsche IJsselkering, de belangrijkste werken die deel uitmaken van de kering. Het bijzondere aan de stormvloedkering is dat er een directe koppeling is van Rijkswaterstaat met de minister (service level agreement) in de vorm van een faalkans. Deze faalkans is bepalend voor de uit te voeren werkzaamheden en is een direct stuurmiddel voor Rijkswaterstaat. De opdracht bestaat uit: taken (routinematige werkzaamheden), services (procesmatige ondersteuning) en activiteiten (niet routinematige onderhoudswerkzaamheden).

Onze klant

bam logo

Onze rol

Op dit project is Nick Vos - namens Ipcon - actief als Mainenance Engineer. Hij is mede verantwoordelijk voor de transitie van het contract. Het contract wordt per april 2017 opgeleverd aan Rijkswaterstaat. Een belangrijk onderdeel van de oplevering is het up-to-date aanleveren van het onderhoudsmanagement systeem: Ultimo.

De N261 is omgebouwd tot een weg met ongelijkvloerse kruisingen. Alle verkeerslichten verdwijnen en de weg krijgt over de gehele lengte 2 maal 2 rijstroken. Bovendien komt tussen de aansluiting Professor Kamerlingh Onnesweg en Tilburg een busstrook. De maximale snelheid wordt op het gehele stuk 100 km/uur, ook waar nu nog 120 km/uur mag worden gereden. Deze ombouw zorgt voor verbetering van de verkeersveiligheid, een betere doorstroming en een beter leefmilieu.

Onze rol

Tim Braspenning was als ‘Werkvoorbereider Tenderteam’ namens Ballast Nedam actief op dit project. Hij was verantwoordelijk voor Document Control, het genereren van projectfaseringen en projectplanningen en het uitvoeren van risicoanalyses. 

De provincie Zuid-Holland start begin 2017 met de oeververvanging. Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio 2019 afgerond. Het gaat om delen van de westelijke oever langs de Gouwe in Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Boskoop. Voor het beter benutten van de vaarwegen wordt de Gouwe ter hoogte van de oevers verdiept. Hiervoor is het ook noodzakelijk dat de bestaande oeverconstructie vervangen wordt door verankerde damwanden. De nieuwe damwanden zijn dieper, gaan langer mee en zijn onderhoudsarm. Bovendien beschermen ze de tuin en kade en voorkomen het mogelijk wegspoelen van grond (bron: www.zuid-holland.nl).

Onze klant

beens groep logo

Onze rol

Voor het aanbestedingstraject ‘Oeververvanging Gouwe’ schreven André en Corné - namens Ipcon - het EMVI-plan. In een sessie bij aanvang van het tendertraject is onder leiding van Ipcon met het volledige tenderteam de winstrategie bepaald. Op basis hiervan is het definitieve plan van aanpak opgesteld en de aanbieding gedaan. Ipcon was tijdens de tender verantwoordelijk voor de kwalitatieve documenten in de vorm van een plan van aanpak, dat bestond uit de volgende twee onderdelen: 'aanpak omgevingsmanagement' en 'risicobeheersing van bodemvreemde objecten'.

BAM Infra heeft haar kennis van beheer en onderhoud gebundeld in één bedrijf: BAM Infra Asset Management. Door te digitaliseren én te investeren in de organisatie en een hoogwaardig Prestatie Meet Systeem, kunnen zij zorg dragen voor de assets die opdrachtgevers aan hen toevertrouwen. Met een integraal, multidisciplinair Asset Management van de infrastructuur, leveren zij toegevoegde waarde voor opdrachtgevers. (bron: www.bam.nl)

Onze klant

logo bam

Onze rol

Gedurende de standaardisatie van BAM Infra Assetmanagement is Nick Vos mede verantwoordelijk voor het inrichten en opstellen van een standaard asset organisatie. Hierdoor kan het potentieel van de asset organisatie gerealiseerd worden. Nick heeft bovendien een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Maximo (OMS), Relatics (IMS) en Sharepoint (DMS).

De N322 is van oudsher de belangrijkste route tussen de Maas en Waal. De provinciale weg N322, ook wel de Heemstrabaan of Van Heemstraweg genaamd, voldoet echter niet meer aan het huidige verkeersaanbod. De situatie bij de provinciale weg N322 bij Zaltbommel wordt daarom gewijzigd. De werkzaamheden van het project bestaan onder andere uit een verbreding van de weg nabij de rijksweg A2, de aanleg van een nieuw viaduct over de deze rijksweg, een nieuwe provinciale weg tussen de Van Heemstraweg en de Steenweg en de bouw van een fietstunnel. De gemeente gaat in hetzelfde tijdsbestek aan de slag om het verkeer beter te verdelen over de Zaltbommelse wegen. (Bron: Provincie Gelderland)

Onze klant

logo strabag

Onze rol

Arjan Rietra was als risicomanager en senior werkvoorbereider actief op het project 'Ombouw N322'. 

De Wilhelminasluis (1904) wordt samen met de naastgelegen Beatrixbrug en Wilhelminabrug vernieuwd. De afmetingen en de vorm (komsluis) voldoen niet aan de eisen van de moderne beroepsvaart. De provincie Noord-Holland vervangt de sluis door een nieuwe moderne schutsluis voor beroeps- en recreatievaart. Qua afmeting wordt de sluis langer, breder en dieper (156 x 14 x 4,7 meter) zodat binnenvaartschepen van CEMT klasse Va (maximaal 110 x 11,4 x 4,2 meter) de sluis makkelijker kunnen passeren. Door de moderne rechte vorm verloopt het schutproces in de toekomst efficiënter waardoor de wachttijd voor wegverkeer korter wordt. De provincie zet hiermee in op een verschuiving van het vervoer over de weg naar meer vervoer over het water en daarmee een verbetering van de leefbaarheid in de regio.

ONZE KLANT

logo heijmans 1

ONZE ROL

Peter Mathlener vervult op dit project de rol van senior projectcoördinator en ontwerpleider. 

Partners van Ipcon hebben de voorbereiding gedaan van diverse regionale projecten van BAM Wegen, regio Zuidwest.

 

Raamcontract asfalt 2014 -2016 Roosendaal.

Asfalt onderhoudswerkzaamheden binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Roosendaal.

 

Noordwestelijke Randweg Zundert.

De Noordwestelijke Randweg Zundert verbindt de Rucphenseweg (de N638) met de Bredaseweg (de N263) en via de Hofdreef en de Meirseweg met de E19. De nieuwe Randweg levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een betere auto-ontsluiting voor Zundert en ontlast de dorpskern in belangrijke mate van doorgaand autoverkeer. Parallel aan de Randweg zal een ecologische verbindingszone van formaat worden gerealiseerd. De opvallende nieuwe fietsbrug voor het langzaam verkeer geeft een comfortabele en veilige vorm aan de verbinding tussen de dorpen Zundert en Klein-Zundert.

Dit alles maakt de Noordwestelijke Randweg tot een uniek maar ook een complex project waarin autoverkeer, planten, dieren, fietsers en recreanten, ieder met hun specifieke wensen en eisen optimaal langs en over de Randweg moeten worden verbonden.

 

Verbindingsweg Borchwerf II Roosendaal

De Verbindingsweg Borchwerf II Roosendaal wordt aangelegd tussen de twee bedrijventerreinen Borchwerf en Majoppeveld. Deze weg wordt aangelegd om de Gastelweg en de wijk Kalsdonk te ontlasten. De weg ligt aan de oostzijde van Roosendaal in een polderlandschap tussen de Vaartkant en de Leemstraat. De weg wordt als gebiedsontsluitingsweg aangelegd, over twee viaducten (werk ProRail), die in november 2014 worden gerealiseerd. De weg bestaat uit een hoofdrijbaan, parallelwegen en vrij liggende fietspaden. De weg kruist twee bestaande wegen.

Steeds meer mensen pakken de trein tussen Schiphol en Lelystad. Als we het spoor niet aanpassen, ontstaan er – net als op de weg – flinke files. Om alle reizigers op tijd naar hun bestemming te brengen, moeten er meer treinen kunnen rijden. De rijksoverheid heeft ProRail gevraagd de spoorlijn tussen Schiphol en Lelystad om te bouwen tot een moderne 'spoorsnelweg', met ruimte voor meer treinverkeer. Het is een uitdaging om rond Almere en Lelystad en vooral in het drukke Amsterdam het spoor klaar te maken voor de toekomst. Op het project OV SAAL (Openbaar Vervoer Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad) wordt deze uitdaging aangegaan.

De capaciteit van het spoor vergroten is niet altijd een kwestie van extra spoor neerleggen. Daar is vaak ook niet genoeg ruimte voor. Daarom wordt het bestaande spoorwegnet zo aangepast, dat er meer treinen kunnen rijden. Alleen als het écht niet anders kan – zoals in Amsterdam – komt er nieuw spoor bij.

Onze klant

logo bam

Onze rol

Peter Mathlener is - namens Ipcon - als hoofdwerkvoorbereider actief op dit project. Hij is verantwoordelijk voor onder andere de aansturing van de algehele werkvoorbereiding, afstemming met Gemeente Ouder-Amstel en BLVC-overleg met stadsdeel Zuid-oost en hulpdiensten.
 

De aannemer Poort van Bunnik kreeg in juni 2010 de opdracht van Rijkswaterstaat om de A12 tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal te verbreden. Poort van Bunnik is een samenwerking tussen BAM PPP, BAM Wegen, BAM Civiel en BAM Infratechniek. Het project (DBFM) omvat de verbreding van 30 km rijksweg, vernieuwing en nieuwbouw van viaducten en andere onderdoorgangen, aanleg van twee grote ecoducten en vele andere faunapassages, duikers, geluidsschermen, dynamisch verkeersmanagement en openbare verlichting. Het totale project is in maart 2013 opgeleverd. Dit is twee jaar eerder dan de minister van Infrastructuur en Milieu had beoogd. De gemiddelde reistijdwinst voor de weggebruiker in de spits tussen Utrecht en Arnhem is 10-15 minuten.

Onze klant

logo poortvanbunnik

Onze rol

Poort van Bunnik is sinds maart 2013 gedurende 20 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de weg. Nick is - namens Ipcon - actief als Maintenance Engineer en is in die rol mede verantwoordelijk voor het onderhoud. In de realisatiefase heeft Arthur in opdracht van BAM Infra mede invulling gegeven aan de werkvoorbereiding.