Het project

Rijkswaterstaat is van plan om op grote projecten COINS voor te schrijven als standaard voor de uitwisseling van gegevens tussen opdrachtgever (Rijkswaterstaat) en opdrachtnemer (ingenieursbureau's, aannemers en toeleveranciers). Software die de COINS standaard ondersteunt, is echter nog nauwelijks beschikbaar. Hierdoor ontstaat het risico dat de standaard niet gebruikt wordt, of zelfs niet gebruikt kàn worden. 

Onze klant

logo coins web

Onze rol

Bert de Wolde doet onderzoek naar de vraag welke functionele behoefte er bestaat voor software, voor uitwisseling via de COINS systematiek, bij opdrachtnemers, opdrachtgevers en ingenieursbureaus.