Het project

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16% van de Nederlandse energievoorziening uit duurzame energiebronnen moet komen. Om dat doel te halen moet Nederland meer windenergie opwekken. TenneT zorgt ervoor dat de toekomstige windparken op de Noordzee worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Bij de netaansluiting van het toekomstige windpark Hollandse Kust noord gaat het om een verbinding van 700 megawatt (MW). Een zelfde verbinding wordt gerealiseerd voor Hollandse Kust west Alpha. Het windpark Hollandse Kust noord wordt in 2023 in gebruik genomen en Hollandse Kust west Alpha in 2024. De netaansluiting moet dan ook klaar zijn. De voorbereidingen zijn gestart in 2016 en de eerste aanlegactiviteiten zijn vanaf 2020. (Bron: Tennet)

Onze klant

logo tennet web

Onze rol

Abdullah Alkan is namens Ipcon als projectplanner werkzaam op dit project.