Het project

De keersluis in Limmel wordt vernieuwd, zodat ook grote schepen moeiteloos kunnen passeren. De keersluis vormde een flessenhals voor het steeds grotere vaarwegverkeer. Om meer plaats te voorzien voor vrachtschepen, werd eerst de oude brug vervangen die over de keersluis liep. Het nieuwe exemplaar ligt naast de sluis en heeft geen steunpunten in het water. Zo werd meer ruimte gecreëerd zonder het kanaal zelf te verbreden. Bovendien is de nieuwe brug ook hoger: schepen tot 9 meter kunnen er probleemloos onderdoor varen.


ONZE KLANT

logo rijkswaterstaat
Als onderdeel van Keersluis Limmel Maintenance B.V.

ONZE ROL

Nick Vos is, gedurende de exploitatiefase van dit DBFM-project, als PMS-coördinator, Maintenance Engineer en QA/QC-manager actief op dit project. De onderhoudsperiode is van 2018 - 2048.