Het project

De 3 stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek hebben belangrijke watermanagementtaken. Om ervoor te zorgen dat de stuwcomplexen hun taken veilig en betrouwbaar kunnen blijven vervullen, worden renovaties uitgevoerd.

Zo is er een voldoende hoog waterpeil voor de scheepvaart om vlot en veilig door te varen op de Nederrijn, Lek en de IJssel. En blijft er voldoende (zoet) water naar het IJsselmeer stromen, het grootste zoetwaterreservoir van Nederland. (Bron: Rijkswaterstaat)

Onze rol

Wouter Eijgelsheim was als projectorganisator actief op dit project.