Het project

Dit project in Borssele betreft de aanleg van twee 67 km lange exportkabels. Het kabelsysteem gaat de offshore-windparken (Borssele 3 en 4) in het Windenergiegebied Borssele verbinden met het TenneT-landnet. Daarnaast wordt een 7 km lange kabelverbinding aangelegd tussen de offshore-stations Borssele Alpha en Borssele Beta.

logo boskalis

Onze rol

Stijn Hulskamp was actief als Systems Engineer tijdens de tender en betrokken als adviseur SE en Relatics tijdens de opstartfase van dit project.