Het project

Onder het project Vaarwegen A ON IJssel en Twentekanalen - van Rijkswaterstaat - vallen meerdere projecten op het gebied van beweegbare spoor- en verkeersbruggen, wegen, sluizen, gemalen, rivieren en oevers.

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze rol

Wibo van Haersma Buma is als operationeel technisch manager actief voor Rijkswaterstaat op de Vaarwegen A ON.