Het project

Zeeland Seaports omvat twee havens: de haven van Vlissingen en de haven van Terneuzen. Samen vormen ze een havengebied dat strategisch is gelegen in Noordwest-Europa, met een gunstige toegang vanaf de Westerschelde. Het programma Nautisch Management Integratie van Zeeland Seaports houdt zich onder andere bezig met grensoverschrijdende publiek private samenwerking (PPS) voor de integratie van het nautisch scheepvaart management tussen Zeeland en Vlaanderen. 

Onze klant

zeeland seaports logo720x360 620x310

Onze rol

Wibo van Haersma Buma is projectleider op dit project en is namens Havenbedrijf Zeeland verantwoordelijk voor de tactische uitwerking van de integratie van het Nautisch Scheepvaart Management tussen Zeeland en Vlaanderen. Bovendien is hij betrokken bij de voorbereiding op de fusie tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports.