Het project

Steeds meer en steeds grotere schepen passeren het Lekkanaal. Om meer en grotere schepen de Prinses Beatrixsluis te laten passeren, worden er diverse maatregelen genomen. Ten eerste wordt er hard gewerkt aan de aanleg van een 3e kolk (het gedeelte tussen 2 sluisdeuren) aan de oostelijke zijde van de Prinses Beatrixsluis, tussen de bestaande kolken en bedrijvenpark Het Klooster van de gemeente Nieuwegein. Bovendien worden voorhavens en extra ligplaatsen aangelegd, wordt de sluisbediening naar de witte sluiswachterswoningen verplaatst en worden aansluiten wegen aangepast. Tenslotte zal de groenstrook langs het Lekkanaal heringericht en uitgebreid worden.

ONZE KLANT

logo rijkswaterstaat

ONZE ROL

Ipcon partner Bert de Wolde was als Adviseur Relatics actief op dit project.