Het project

Het sluizencomplex Zeetoegang IJmond (kortweg ZTY) bestaat uit meerdere sluizen, waarvan de Noordersluis voorziet in de toegang van zeeschepen tot het Amsterdamse havengebied. De Noordersluis is gerealiseerd in 1929 en is na bijna 100 jaar aan vervanging toe. Een nieuwe grotere zeesluis moet vanaf 2019 ruimte bieden aan steeds groter wordende zeeschepen en hiermee de beschikbaarheid van de haven van Amsterdam te verbeteren en de economie te stimuleren. Het sluizencomplex is daarbij een primaire waterkering en de nieuwe sluis maakt daar onderdeel van uit. Er wordt een nieuwe getij-onafhankelijke zeesluis gerealiseerd van 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter(-NAP) diep.

ONZE KLANT

logo rijkswaterstaat

ONZE ROL

Ipcon partner Bert de Wolde is sinds 2014 adviseur Relatics op dit project.