Het project

Het project ‘Ruimte voor de Rivier IJsseldelta’ bestaat uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de middellange termijn te borgen. De eerste maatregel is een zomerbedverlaging Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van 7,5 kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug wordt verdiept. Daarnaast wordt er een hoogwatergeul aangelegd: het Reevediep. Dit is een nieuwe zijtak van de IJssel, ten zuiden van Kampen, richting het Drontermeer. Naast de verbetering van de waterveiligheid wordt ook de ruimtelijke kwaliteit meegenomen. De natuurwaarden van vijf uiterwaarden worden namelijk versterkt.

De komst van het Reevediep zorgt ook voor een grote verandering van de omgeving ten zuiden van Kampen. Naast de waterveiligheidsmaatregelen die worden genomen wordt in het gebied ook driehonderdvijftig hectare nieuwe delta-natuur verwezenlijkt. De bewoners van Kampen worden blij gemaakt met nieuwe wandel-, struin- en fietspaden. Ook wordt er een vaargeul voor recreatievaart verschaft en wordt er op een klimaatdijk ruimte gemaakt. In de toekomst wordt daar hoogstwaarschijnlijk een nieuwe woonwijk voor Kampen gebouwd.

Onze klant

Logo Isala Delta

Onze rol

Sinds november 2015 is Jacko Dekker, partner van Ipcon, werkzaam als Risico-analist op het project van Isala Delta. Jacko voert verschillende taken uit binnen dit project. Hij organiseert risico-inventarisatiesessies per werkpakket, schuift gevraagd maar ook ongevraagd aan bij overleggen om risico’s te identificeren, houdt risico-dossiers up-to-date door middel van individuele gesprekken met werkpakket eigenaren en draagt beheersmaatregelen aan. Ook jaagt hij aan op het op tijd uitvoeren van die beheersmaatregelen.

Bij dit project wordt gebruik gemaakt van de RISMAN methode. Dit is een instrument waarmee je een risicoanalyse uit kunt voeren. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de RISMAN methode en er wordt gekeken naar diverse invalshoeken dan kunnen de risico’s op een systematische wijze inzichtelijk worden gemaakt.