Het project

In de periode tussen 25 mei en 15 juni 2015 heeft aannemer Versluys & Zoon BV in opdracht van de Provincie Utrecht groot onderhoud uitgevoerd aan de N228. De werkzaamheden bestonden uit het frezen van asfaltlagen, het aanbrengen van een asfaltbewapening ter versterking van de weg en het aanbrengen van een nieuwe deklaag van geluidreducerend asfalt. Ook de bermen zijn aangepakt en plaatselijk voorzien van nieuwe bermverharding.

Onze Klant

logo versluys en zn

Onze Rol

Wilbert den Boer en Mark Baeten hebben - namens Ipcon - invulling gegeven aan systems engineering, zowel tijdens de aanbesteding als de uitvoering van het groot onderhoud aan de N228. Daarbij hebben ze tevens, met behulp van Relatics, een tool ontwikkeld voor het vastleggen van verificaties en het genereren van verificatieplannen en -rapporten.