Het project

Op de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere staan regelmatig files. Om deze files te verminderen wordt het wegennet uitgebreid. Hierdoor verbetert de doorstroming en daarmee ook de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. De 63 kilometer autosnelweg tussen Schiphol, Amsterdam en Almere krijgt een metamorfose door onder meer de bouw van 2 tunnels, een eco-aquaduct en de aanpassing van 100 bruggen en viaducten. Met een investering van ruim 4 miljard wordt de centrale verkeersader van de Noordvleugel klaargemaakt voor de toekomst. Behalve het uitbreiden van de capaciteit, verbeteren we de leefbaarheid langs de snelwegen. Ten opzichte van de huidige situatie neemt het geluid van verkeer op de rijkswegen na de realisatie voor 95% van de omliggende woningen af.

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze rol

Namens Ipcon vervullen Wilbert, Marcel, Peter en Sjaak diverse rollen binnen dit omvangrijke project. Zijn zijn actief binnen het omgevings- en informatiemanagement. Deze functies worden in samenwerking met Tracé, raamcontractant van Rijkswaterstaat (RWS) voor het project Schiphol, Amsterdam, Almere (SAA), ingevuld.